แจกฟรี Roadmap เตรียมตัวเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

สอบชิงทุน เรียนต่อระดับปริญญาที่ต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด แต่ต้องมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 1 ปี!

Nikkyro_

18 พฤศจิกายน 2018

ทำไมต้องสอบ TOEFL?

การทดสอบภาษาอังกฤษทีได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดในโลก วัดความสามารถทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์การศึกษาต่อ หรือทำงานในต่างประเทศ

Nikkyro_

18 พฤศจิกายน 2018
CONTACT US!