GMAT COURSE

อยากเรียน Business School ระดับโลก ต้องมี GMAT
บทเรียนเข้มข้น ครบทั้ง 4 ทักษะ Update เนื้อหาล่าสุดจากข้อสอบจริง

GMAT คืออะไร?

GMAT (Graduate Management Admission Test) เป็นข้อสอบวัดผลด้านวิชาการสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาธุรกิจและการบริหาร ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานระดับสากล และใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อศึกษาต่อ Business School ชั้นนำของโลก

สาขาวิชาที่ใช้ GMAT

การสอบ GMAT เน้นทักษะทางคณิตศาสตร์ และการบริหาร ซึ่งจำเป็นต่อการพิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ MBA, Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE ร่วมด้วย), DBA และ Ph.D. ด้านบริหารธุรกิจ

ใครควรสอบ GMAT ?

 • ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ (MBA)
 • ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อใน Business School ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ (บางหลักสูตร)

คอร์สเรียน GMAT

เรียน GMAT กับ XChange English คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทาง Business School ระดับโลก
แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ Quantitative, Verbal, Integrated Reasoning และ Analytical Writing Assessment

โครงสร้างข้อสอบ GMAT ในปัจจุบัน

1. Quantitative (คณิตศาสตร์)

เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเลขคณิต, พีชคณิต และเรขาคณิต ข้อสอบจะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 37 ข้อ ดังนี้

ข้อสอบพาร์ท Quantitative

 • Problem solving จำนวน 24 ข้อ
 • Data Sufficiency จำนวน 13 ข้อ
 • เวลาในการสอบ 75 นาที

2. Verbal (ภาษาอังกฤษ)

เป็นข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและความเข้าใจในบทความ, การให้เหตุผลและการประเมินข้อโต้แย้ง, การเขียนแก้ไขบทความเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบมีทั้งหมด 41 ข้อ ดังนี้

ข้อสอบพาร์ท Verbal

 • Reading Comprehension จำนวน 14 ข้อ
 • Critical Reading จำนวน 14 ข้อ
 • Sentence Correction จำนวน 13 ข้อ
 • เวลาในการสอบ 75 นาที

3. Analytical Writing Assessment (ความถนัดการเขียนวิเคราะห์)

3.1) การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน ข้อสอบจะมีเขียนเรียงความ (essay) 1 ข้อใช้เวลา 30 นาที

3.2) การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ข้อสอบจะมี 12 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

ข้อสอบพาร์ท Analytical Writing Assessment

 • Analytical Essay จำนวน 1 ข้อ
 • เวลาในการสอบ 30 นาที

 • Integrated Reasoning จำนวน 12 ข้อ
 • เวลาในการสอบ 30 นาที

TOEFL ITP ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

ข้อสอบ GMAT มีทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ Quantitative, Verbal, Analytical Writing และ Integrated Reasoning โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 800 คะแนน

ในการเตรียมตัวสอบ GMAT ผู้เรียนควรโฟกัสที่พาร์ท Verbal และ Quantitative ก่อน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดคะแนนรวม ส่วนพาร์ท IR & AWA จะเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญรองลงมา

คะแนนสอบ GMAT นั้น สามารถเก็บไว้ได้ถึง 5 ปี และคะแนนจะอยู่ในระบบ GMAT นานถึง 10 ปี ซึ่งสามารถไปขอดูคะแนนย้อนหลังได้ภายในเวลานี้

เนื้อหาคอร์สเรียน GMAT แต่ละคอร์ส มีจำนวนบทเรียนที่แตกต่างกัน (10-30 ชั่วโมง) และสามารถทบทวนซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง

คอร์ส GMAT แต่ละคอร์สมีอายุ 3 เดือน (ยกเว้นคอร์ส IR & AWA ที่มีอายุ 2 เดือน) โดยผู้เรียนสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากหมดอายุคอร์สก็สามารถ Top Up เวลาเรียนเพิ่มเติมได้เช่นกัน

เลือกเรียน GMAT ได้ทั้งหมด 2 ช่องทางคือ

1. เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนคอมพิวเตอร์, มือถือ, Tablet ได้ทุกระบบปฏิบัติการ ผ่านระบบ SELF U 2. เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

สั่งซื้อคอร์สเรียนได้ที่ SELF U Shop

หรือติดต่อได้ที่ โทร 02-736-3626

FACEBOOK : XChange English

Line: @XChange

CONTACT US!