GMAT COURSE

อยากเรียน Business School ระดับโลก ต้องมี GMAT
บทเรียนเข้มข้น ครบทั้ง 4 ทักษะ Update เนื้อหาล่าสุดจากข้อสอบจริง

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร GMAT กับ
Xchange English

เนื้อหา Update ล่าสุด

บทเรียนเข้มข้น ละเอียด ครอบคลุมทุกพาร์ท
อัปเดตจากข้อสอบจริง

แบบฝึกหัดเสริมทักษะ

เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง
กับ Practice Test ภายในบทเรียน

ไกด์คำตอบจากกูรู GMAT

ไขคำตอบของโจทย์ทุกรูปแบบ
จากกูรู้ตัวจริง จำไปทำข้อสอบได้ทันที

GMAT คืออะไร?

GMAT (Graduate Management Admission Test) เป็นข้อสอบวัดผลด้านวิชาการสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาธุรกิจและการบริหาร ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานระดับสากล และใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อศึกษาต่อ Business School ชั้นนำของโลก

สาขาวิชาที่ใช้ GMAT

การสอบ GMAT เน้นทักษะทางคณิตศาสตร์ และการบริหาร ซึ่งจำเป็นต่อการพิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ MBA, Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE ร่วมด้วย), DBA และ Ph.D. ด้านบริหารธุรกิจ

ใครควรสอบ GMAT ?

 • ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ (MBA)
 • ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อใน Business School ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ (บางหลักสูตร)

คอร์สเรียน GMAT

เรียน GMAT กับ XChange English คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทาง Business School ระดับโลก
แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ Quantitative, Verbal, Integrated Reasoning และ Analytical Writing Assessment

Quantitative Section
การวิเคราะห์ และแก้โจทย์เชิงคณิตศาสตร์

 • Data sufficiency
 • Problem solving

Verbal Section
การอ่านจับใจความ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
และการประเมินข้อโต้แย้ง

 • Sentence correction
 • Reading comprehension
 • Critical reasoning

Integrated Reasoning
การแปลข้อมูลโดยใช้เหตุผลเชิงบูรณาการ

 • Two-part analysis
 • Table analysis
 • Graphic Interpretation
 • Multi-source reasoning

Analytical Writing Assessment
การเขียนเพื่อสื่อสารเชิงวิเคราะห์

 • Analytical writing

โครงสร้างข้อสอบ GMAT ในปัจจุบัน

1. Quantitative (คณิตศาสตร์)

เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเลขคณิต, พีชคณิต และเรขาคณิต ข้อสอบจะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 37 ข้อ ดังนี้

ข้อสอบพาร์ท Quantitative

 • Problem solving จำนวน 24 ข้อ
 • Data Sufficiency จำนวน 13 ข้อ
 • เวลาในการสอบ 75 นาที

2. Verbal (ภาษาอังกฤษ)

เป็นข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและความเข้าใจในบทความ, การให้เหตุผลและการประเมินข้อโต้แย้ง, การเขียนแก้ไขบทความเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบมีทั้งหมด 41 ข้อ ดังนี้

ข้อสอบพาร์ท Verbal

 • Reading Comprehension จำนวน 14 ข้อ
 • Critical Reading จำนวน 14 ข้อ
 • Sentence Correction จำนวน 13 ข้อ
 • เวลาในการสอบ 75 นาที

3. Analytical Writing Assessment (ความถนัดการเขียนวิเคราะห์)

3.1) การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน ข้อสอบจะมีเขียนเรียงความ (essay) 1 ข้อใช้เวลา 30 นาที

3.2) การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ข้อสอบจะมี 12 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

ข้อสอบพาร์ท Analytical Writing Assessment

 • Analytical Essay จำนวน 1 ข้อ
 • เวลาในการสอบ 30 นาที

 • Integrated Reasoning จำนวน 12 ข้อ
 • เวลาในการสอบ 30 นาที

TOEFL ITP ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

ข้อสอบ GMAT มีทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ Quantitative, Verbal, Analytical Writing และ Integrated Reasoning โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 800 คะแนน

ในการเตรียมตัวสอบ GMAT ผู้เรียนควรโฟกัสที่พาร์ท Verbal และ Quantitative ก่อน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดคะแนนรวม ส่วนพาร์ท IR & AWA จะเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญรองลงมา

คะแนนสอบ GMAT นั้น สามารถเก็บไว้ได้ถึง 5 ปี และคะแนนจะอยู่ในระบบ GMAT นานถึง 10 ปี ซึ่งสามารถไปขอดูคะแนนย้อนหลังได้ภายในเวลานี้

เนื้อหาคอร์สเรียน GMAT แต่ละคอร์ส มีจำนวนบทเรียนที่แตกต่างกัน (10-30 ชั่วโมง) และสามารถทบทวนซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง

คอร์ส GMAT แต่ละคอร์สมีอายุ 3 เดือน (ยกเว้นคอร์ส IR & AWA ที่มีอายุ 2 เดือน) โดยผู้เรียนสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากหมดอายุคอร์สก็สามารถ Top Up เวลาเรียนเพิ่มเติมได้เช่นกัน

เลือกเรียน GMAT ได้ทั้งหมด 2 ช่องทางคือ

1. เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนคอมพิวเตอร์, มือถือ, Tablet ได้ทุกระบบปฏิบัติการ ผ่านระบบ SELF U 2. เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

สั่งซื้อคอร์สเรียนได้ที่ SELF U Shop

หรือติดต่อได้ที่ โทร 080-480-8558

FACEBOOK : XChange English

Line: @XChange

CONTACT US!