TOEIC XCHANGE

ยกระดับด้านภาษาอังกฤษให้กับตัวคุณด้วยคะแนน TOEIC! ติวโทอิคแบบใหม่ ติวเร่งด่วนกับ XChange! เข้มข้น รวดเร็ว เนื้อหาอัดแน่น คอร์สตอบโจทย์ทุกระดับคะแนนที่คุณต้องการ พร้อมรับรองผล!

TOEIC คืออะไร ?

ข้อสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) หรือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสาร คือการสอบวัดทักษะด้านการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน-ธุรกิจ ซึ่งผลการทดสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง

การสอบ TOEIC จะมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ TOEIC Listening and Reading Test (ทดสอบการฟังและการอ่าน) ซึ่งบริษัทและสถาบันส่วนใหญ่ในไทยมักต้องการผลคะแนนสอบประเภทนี้ในการพิจารณาการสมัคร และ TOEIC Speaking and Writing Test (ทดสอบการพูดและการเขียน) มักใช้กับหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการติดต่องานกับต่างประเทศเป็นพิเศษ

ติว TOEIC ต้อง XCHANGE

ทำไมต้องสอบ TOEIC?

 • สามารถบ่งชี้ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนในปัจจุบัน
 • เพิ่มความสามารถด้านการสื่อสาร และความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน
 • เสริมคุณสมบัติเพื่อตำแหน่งงานใหม่ หรือการเลื่อนขั้นในองค์กร
 • ตั้งเป้าหมายการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างมีระบบ

รูปแบบข้อสอบ TOEIC

 • ข้อสอบจำวน 200 ข้อ
 • ข้อสอบแบบปรนัย 3-4 ตัวเลือก
 • เวลาสอบรวม 2 ชั่วโมง
 • คะแนนเต็ม 990 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบ TOEIC

ข้อสอบ TOEIC ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฟัง และการอ่าน โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 990 คะแนน (พาร์ทละ 495 คะแนน)

1. TOEIC Listening

รายการ

จำนวนข้อ

เนื้อหา

Part 1 : Photographs

6 ข้อ

ดูรูปภาพ และฟังคำบรรยายภาพ
• คำตอบ 4 ตัวเลือก

Part 2: Question – Response

25 ข้อ

ฟังบทสนทนาถาม-ตอบ
• คำตอบ 3 ตัวเลือก

Part 3: Short Conversation

39 ข้อ

ฟังบทสนทนาผู้พูด 2-3 คน และตอบคำถาม
• 3 คำถาม/บท (บางบทมีรูปภาพประกอบ)

Part 4: Short Talks

30 ข้อ

ฟังเสียงประกาศ/บทพูด และตอบคำถาม
• 3 คำถาม/บท

คะแนนรวม

100 ข้อ

495 คะแนน (เวลาสอบ 45 นาที)

2. TOEIC Reading

รายการ

จำนวนข้อ

เนื้อหา

Part 5 : Incomplete Sentences

30 ข้อ

เติมประโยคให้สมบูรณ์

Part 6: Text Completion

16 ข้อ

เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์

Part 7: Reading Comprehansion

54 ข้อ

อ่านจับใจความ ประกอบด้วย
• บทความแบบเดี่ยว 29 ข้อ
• บทความแบบคู่ 10 ข้อ
• บทความแบบ 3 บท 15 ข้อ

คะแนนรวม

100 ข้อ

495 คะแนน (เวลาสอบ 75 นาที)

เกณฑ์คะแนน TOEIC

คะแนนสอบ TOEIC สามารถสะท้อนความสามารถภาษาอังกฤษ ในการทำงานโดยถูกจัด และแบ่งระดับตามตารางด้านล่าง

คะแนน

คำอธิบาย

905 – 990

Internation Professional Proficiency
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

785 – 900

Working Proficiency Plus
สามารถทำงานได้ตามความต้องการ โดยใช้ภาษาที่เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพได้บ่อยครั้ง

605 – 780

Limted Working Proficiency
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั่วไปแต่อาจใช้ภาษาในบริบทการทำงานได้อย่างจำกัด

405 – 600

Elementary Proficiency Plus
สามารถเริ่มบทสนทนา และสื่อสารในการสนทนาแบบต่อหน้า

255 – 400

Elementary Proficiency
มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างจำกัด สามารถสนทนาได้เฉพาะแบบต่อหน้า เรื่องไม่ซับซ้อน

10 – 250

Basic Proficiency
สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อเอาตัวรอดได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

สอบ TOEIC เพื่อสมัครงาน

ปัจจุบันการสอบ TOEIC เป็นที่นิยมในการนำไปสมัครงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมาตรฐานของการรับคะแนน TOEIC จะอยู่ที่ 450 คะแนน ทั้งนี้ เกณฑ์คะแนนอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการในการใช้ภาษาของแต่ละหน่วยงาน


1. หน่วยงานรัฐ ที่รองรับคะแนน TOEIC

2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่รองรับคะแนน TOEIC

3. หน่วยงานเอกชน ที่รองรับคะแนน TOEIC

สอบ TOEIC เพื่ออัพเงินเดือน

ริษัทและองค์กรส่วนใหญ่มักจะมีค่าตอบแทนพิเศษ หรือ “ค่าภาษา” โดยมาตรฐานแล้ว ค่าตอบแทนด้านภาษาของแต่ละบริษัทจะอยู่ที่ 2,000 – 5,000 บาท โดยประมาณ หากเรามีระดับคะแนน TOEIC ตรงตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการก็จะสามารถได้รับค่าตอบแทนพิเศษ


วิธีสมัครสอบ TOEIC

ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลา 8.00-16.30 น. โดยศูนย์สอบ TOEIC จะเปิดให้สอบทุกวันจันทร์-วันเสาร์ แบ่งเป็นรอบเช้าเวลา 9.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 น.

 • ศูนย์สอบกรุงเทพ (02) 260-7061, (02) 259-3990 ต่อ 101
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ 053-241-273

ข้อมูลที่ใช้ในการสำรองที่นั่งสอบ

 • ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์
 • วัน-เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC

โดยปัจจุบันการสอบ TOEIC มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,800 บาท ถ้าต้องการทราบคะแนนทางไปรษณีย์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 50 บาท

**ค่าใช้จ่ายในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/cpathailand.1989/

ศูนย์สอบ TOEIC อยู่ที่ไหน?

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

 • อาคาร BB Tower (ชั้นที่ 19) ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ
 • โทร 02-26067061 , 02-259-3990

วิธีเดินทาง
1. รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานี อโศก (ทางออกที่ 3)
2. รถไฟใต้ดิน MRT: ลงสถานี เพชรบุรี (ทางออกที่ 2) หรือ สถานีสุขุมวิท
3. รถประจำทาง: สาย 38, 98, 136, 185
4. เรือ: ลงท่าเรืออโศก
5. รถส่วนตัว: จอดฟรี (จำกัดเวลา)

ศูนย์สอบเชียงใหม่

 • อาคารนวรัตน์ (ชั้นที่ 3) ถนนแก้วรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนปริ้นซ์ โรแยลส์ เชียงใหม่
 • โทร 053-248-208

รวมคลิปติว TOEIC

เคล็ดไม่ลับ! รวมเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC

ทำความรู้จักข้อสอบ TOEFL iBT แบบละเอียด พร้อมทริคเด็ด ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ทำความรู้จักโครงสร้างข้อสอบ TOEFL iTP พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวสอบอย่างถูกต้อง

How To พูดอังกฤษคล่องใน 5 วัน​ เผยเคล็ดลับพัฒนาทักษะ Speaking พื้นฐานสำคัญในการสอบ TOEFL

OUR TUTORS
ทีมผู้สอนประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEFL และ TOEIC จาก ETS

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

คอร์ส TOEIC ของ XChange English เป็นที่แรกและที่เดียวที่พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์พื้นฐานที่แตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด พร้อมรับรองผลคะแนนสอบทุกระดับ ตั้งแต่ 450+ (ปูพื้นฐาน), 550+, 750+ และ 900+

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ เรามีคอร์ส TOEIC New Format 450+ ที่ปูพื้นฐานครอบคลุมทุกเนื้อหาอย่างเข้มข้น หลักสูตรถูกออกแบบให้เข้าใจง่าย คนอ่อนภาษาก็สามารถเรียนได้ สามารถสร้างความเข้าใจและนำเทคนิคไปใช้สอบได้จริง

คอร์ส TOEIC มีการันตีคะแนนทุกคอร์ส หากไปสอบแล้วได้คะแนนไม่ถึงตามระดับคอร์สเรียนที่เลือก (450+ / 550+ / 750+ / 900+) สามารถเรียนซ้ำได้ฟรี

มีแบบทดสอบ TOEIC เสมือนจริง โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปทดลองทำได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่ https://xchangeenglish.com/simulation/

คอร์สของทางสถาบันจะมีอายุคอร์สทั้งหมด 3 เดือน โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ไม่จำกัดครั้งและเวลา จะเรียนเมื่อไห่รก็ได้ ไปจนหมดอายุคอร์ส

มีจำหน่ายเป็น SET หนังสือศัพท์ TOEIC และ TOEFL รวบรวมคำศัพท์ออกสอบบ่อย ที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง หรือสอบถามรายละเอียดหนังสือเล่มอื่นๆ ได้ที่ Line@ : @XChange

เลือกเรียนคอร์ส TOEFL ได้ทั้งหมด 2 ช่องทางคือ

1. เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนคอมพิวเตอร์, มือถือ, Tablet ได้ทุกระบบปฏิบัติการ ผ่านระบบ SELF U 2. เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

CONTACT US!