วิธีสมัครทุน Fulbright อเมริกา

Fulbright 2023 วิธีสมัครทุนเรียน ป.โท-เอก ฟรี ที่อเมริกา!

ใครที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตอนนี้ทุน Fulbright (TGS) 2023 เปิดรับสมัครแล้ว ซึ่งความพิเศษของทุนนี้ก็คือ เป็นทุนเรียนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด! วันนี้ XChange รวบรวมข้อมูลการสมัครฉบับอัปเดตปีล่าสุด 2023 มาฝาก ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย!

ทุน Fulbright Scholarship

ทุนรัฐบาลอเมริกา Fulbright Thai Graduate Scholarship (TGS) ให้ทุนสนับสนุนเรียนต่อกับคนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนสิงหาคม 2023

มาทำความรู้จักกับทุน Fulbright คร่าว ๆ กันนะคะ ทุนนี้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1946 เป็นทุนจากรัฐบาลอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาในอเมริกาค่ะ เป็นทุนที่มีมานานและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เป็นทุนให้เปล่า ที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

สาขาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับทุกสาขาวิชา ยกเว้น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทย์ หรือสาขาที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก เปิดรับจำนวน 7 ทุน

การสนับสนุน จากทุน Fulbright

 • ทุนสนับสนุนปีแรก 35,000 USD
 • ทุนสนับสนุนปีที่สอง 17,500 USD
 • ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน
 • ประกันสุขภาพ
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ
 • ผู้ที่ได้รับวีซ่า J-1 Exchange Visitor สามารถฝึกงาน/ทำงานต่อได้ 9-18 เดือน
 • สามารถขอวีซ่าทำงานได้หลังกลับมาไทยแล้วอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Fulbright

 • ผู้สมัครถือสัญญาชาติไทย (ไม่ถือสองสัญาชาติคู่กับอเมริกัน)
 • กำลังจะจบการศึกษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 • สมัครเรียนปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยป.ตรี ไม่ต่ำว่า 3.00 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ IELTS ไม่ต่ำว่า 6.5
 • สมัครเรียนปริญญาเอก ต้องมีเกรดเฉลี่ยป.โท ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.5
 • ไม่เคยได้รับทุน Fulbright Open Competition Scholarship (OC) มาก่อน
 • ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงที่มีการสอบสัมภาษณ์
 • ไม่เคยเรียบจบปริญญาตรีจากอเมริกา

Checklist เอกสารสมัครทุน Fulbright

 • ใบสมัครออนไลน์ (ระบบจะเปิดทำการในช่วงที่เปิดรับสมัคร)
 • Statement of Purpose (400 คำ)
 • Personal Statement (400 คำ)
 • Conceptual research idea essay (400 คำ) *สำหรับคนที่สมัครป.เอก
 • Transcript (ใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรี/โท)
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT หรือ IELTS
 • Resume / CV
 • Recommended Letters (จดหมายแนะนำ) 3 ฉบับ

กำหนดการรับสมัครทุน Fulbright 2023

 • ปิดรับสมัครในระบบ 29 เม.ย. 65 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ตารางการดำเนินการคร่าว ๆ

21 มกราคม – 29 เมษายน 65

29 เมษายน 65

เมษายน – มิถุนายน 65

30 มิถุนายน 65

19-20 กรกฎาคม 65 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

5 สิงหาคม 65

สิงหาคม 66

ประกาศรับสมัครทาง Website

ปิดรับสมัครระบบออนไลน์

พิจารณา/คัดกรองใบสมัคร

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

สัมภาษณ์กับคณะกรรมการ

ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุน

ช่วงเดือนทางไปเรียนต่อ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

E-mail: tusef@fulbrightthai.org หรือโทรติดต่อ Ms. Saithip Wotong ที่เบอร์ 0-2285-0581-2 ต่อ 107


ข้อสอบ TOEFL iBT

TOEFL iBT เป็นข้อสอบวัดความรู้ความสามาถภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ อ่าน-ฟัง-พูด-เขียน เน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) และการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เจอในมหาวิทยาลัย เช่น การฟังบรรยาย บทสนทนาในมหาวิทยาลัย เรื่องอ่านจากหนังสือเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารที่สามารถใช้ยื่นสมัครทุน Fulbright 2023 ใครที่ยังไม่คุ้นชื่อหรือไม่เคยสอบ TOEFL iBT มาทำความรู้จักแนวข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบจริงกันได้เลย

TOEFL iBT โดยปกติจะมีการจัดสอบที่ศูนย์สอบ ผ่านคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 120 คะแนน (ทักษะละ 30 คะแนน) สามารถสมัครสอบผ่านศูนย์ หรือสมัครเองผ่าน Website ของ ETS ก็ได้ โดยระหว่างการสอบ ทางศูนย์สอบจะแจกกระดาษเปล่าให้เราสามารถจดโน๊ตได้ และใช้เวลาทำข้อสอบประมาณ 3.5 ชั่วโมง

เราลองมาดูตัวอย่างหน้าตาข้อสอบแต่ละพาร์ตกันเลย

READING

รูปแบบข้อสอบ: ตอบคำถามจากเรื่องอ่าน (Reading Passages) ความยาวเรื่องละประมาณ 700 คำ อ่าน 3-4 เรื่อง เรื่องละ 10 คำถาม

จำนวนข้อ: 30-40 ข้อ

เวลาในการสอบ: มีเวลาทำ 54-72 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Reading
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Reading Test

LISTENING

รูปแบบข้อสอบ: ฟังบทสนทนา (Conversations) และการบรรยายในห้องเรียน (Lectures)

 • การบรรยายในห้องเรียน (Lectures) 3-4 บท ความยาวประมาณ 3-5 นาที ตอบคำถาม 6 ข้อ/บท
 • บทสนทนา (Conversations) 2-3 บท ความยาวประมาณ 3 นาที ตอบคำถาม 5 ข้อ/บท

จำนวนข้อ: 28-39 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ: มีเวลาทำ 41-57 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Listening
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Listening
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Listening

หลังจบพาร์ตการฟัง มี พัก BREAK 10 นาที

SPEAKING

💬 พูดตอบผ่านชุดหูฟัง 4 ข้อ

 • Independent Task Q1: ดูคำถามแล้วพูดตอบ มีเวลาเตรียมคำตอบ 15 วินาที เวลาตอบ 45 วินาที
 • Integrated Task Q2: อ่านข้อความ (เวลาอ่าน 45 วินาที) จากนั้นฟัง Conversation ที่พูดถึงข้อความ แล้วพูดตอบ มีเวลาเตรียมคำตอบ 30 วินาที เวลาตอบ 60 วินาที
 • Integrated Task Q3: อ่านข้อความ (เวลาอ่าน 45 วินาที) จากนั้นฟัง Lecture ที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่อ่าน แล้วพูดตอบ มีเวลาเตรียมคำตอบ 30 วินาที เวลาตอบ 60 วินาที
 • Integrated Task Q4: ฟัง Lecture แล้วพูดตอบคำถาม (ส่วนใหญ่จะเป็นการสรุปความเรื่องที่ฟังไป) มีเวลาเตรียมคำตอบ 20 วินาที เวลาตอบ 60 วินาที

4 ข้อ

มีเวลาทำ17 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Speaking
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Speaking

WRITING

✏️ พิมพ์เรียงความตอบ

 • Integrated Task (มีเวลาพิมพ์ 20 นาที): อ่านบทความ (เวลาอ่าน 3 นาที) และฟังบรรยายสั้นๆ ที่เกี่ยวกับบทความนั้น จากนั้นพิมพ์ตอบถึงสิ่งที่ได้อ่านและฟัง (ความยาว 150-225 คำ)
 • Independent Task (มีเวลาพิมพ์ 30 นาที): อ่านคำถามแล้วพิมพ์ตอบ โดยอิงจากความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวของเราเอง (ความยาวขั้นต่ำ 300 คำ)

จำนวนข้อ: 2 ข้อ

มีเวลาทำ 50 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Writing
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Writing
CONTACT US!