ทุนต่างประเทศ ใช้คะแนน TOEFL

แนะนำ 10 ทุนเรียนต่อต่างประเทศที่ใช้ TOEFL ทุนเรียนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด!!

ใครก็ตามที่กำลังมองหาโอกาสเรียนต่อต่างประเทศ แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย วันนี้เรามี 10 ทุนเรียนต่างประเทศ ทุนเด็ด ทุนดัง ทุนดี ทุนเรียนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด เพียงมีผลสอบ TOEFL ดี ๆ XCHANGE English รวมมาให้ อัปเดตล่าสุด มีทุนต่างประเทศ ที่ไหนน่าสนใจบ้าง เลื่อนลงไปดูกันได้เลย

10 ทุนต่างประเทศ ใช้ TOEFL เรียนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด มีที่ไหนบ้าง

ลิสต์มาให้ 10 ทุนต่างประเทศ ที่ไม่มีข้อผูกมัด เพียงคุณมีผลการทดสอบ TOEFL เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก มาดูกันว่าแต่ละทุนมีเงื่อนไขอย่างไร เปิดรับสมัครช่วงไหน คะแนน TOEFL ต้องได้อย่างน้อยเท่าไหร่ 

1. ทุน Fulbright

 • ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
 • ช่วงเปิดรับสมัคร : ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน
 • คะแนน TOEFL : iBT 80+

Fulbright เป็นทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกรวมถึงในประเทศไทย เป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาไทยที่เก่ง และ ดี เรียนต่อปริญญาโท และ ปริญญาเอก 

ทุน Fulbright เปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขา แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาที่มีปฏิบัติการทางคลินิก ระยะเวลาการรับทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยจะได้ทุนเต็มจำนวนในปีการศึกษาแรก มูลค่าไม่เกิน $35,500 (ประมาณ 1,305,000 บาท) ปีที่สอง $17,500 (ประมาณ 643,300 บาท) พร้อมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันอุบัติเหตุ ได้รับวีซ่า J-1 Exchange Visitor สามารถฝึกงาน/ทำงานต่อได้ 9-18 เดือน หลังเรียนจบ และ สามารถขอวีซ่าทำงานได้หลังกลับมาประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับทุน Fulbright เป็นคนไทย และไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ มาก่อน สามารถสมัครได้ทั้ง ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สมัครเรียนต่อปริญญาโท จะต้องเรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันในไทย มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และ มีคะแนน TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
 • สมัครเรียนต่อปริญญาเอก จะต้องเรียนจบปริญญาโทจากสถาบันในไทย มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ มีคะแนน TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน

ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

2. ทุน Chevening 

 • ประเทศ : สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
 • ช่วงเปิดรับสมัคร : ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน
 • คะแนน TOEFL : ยังไม่มีการกำหนด

Chevening เป็นทุนต่างประเทศ แบบให้เปล่าจากรัฐบาลอังกฤษ มอบให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถ และ ศักยภาพสูงจากทั่วโลก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น ทุน Chevening ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน, ค่าใช้จ่ายรายเดือน, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน Chevening ก็คือ เป็นคนไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (เทียบเท่า 2,800 ชั่วโมง) ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน โดยหลังจบการศึกษาผู้รับทุนจะต้องเดินทางกลับไทยอย่างน้อย 2 ปี

แม้จะไม่มีการกำหนดคะแนน TOEFL ขั้นต่ำในการสมัครทุน Chevening อย่างไรก็ตามยังคงใช้คะแนนภาษาอังกฤษอื่น ๆ เป็นเกณฑ์การพิจารณาเช่น IELTS ที่ต้องได้ไม่น้อยกว่า 6.5 เป็นต้น ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

3. ทุน DAAD

 • ประเทศ : เยอรมนี
 • ช่วงเปิดรับสมัคร : เดือนมีนาคมเป็นต้นไป
 • คะแนน TOEFL : 550+ (paper based), 80+ (internet based)

DAAD หรือชื่อเต็ม Deutscher Akademischer Austauschdienst เป็นทุนรัฐบาลเยอรมัน มีให้เลือกตั้งแต่ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และ เอก ที่มีทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว ทุนดูงาน แต่ละทุน รายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทุนที่คุณเลือก เช่น บางทุนกรณีอยู่นานกว่า 2 ปี จะมีค่าเครื่องบินให้บินกลับมาเยี่ยมบ้านได้ 1 ครั้ง หรือ บางทุนอาจไม่มีค่าที่พักให้ บางทุนจะมีค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 650 ยูโร เป็นต้น 

สำหรับรูปแบบทุน มีหลายทุน หลายสาขา ยกตัวอย่างเช่น

– ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 

– ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในเยอรมนีที่อยู่ภายใต้โครงการ Graduate School Scholarship Programme (GSSP) 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน DAAD ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี นอกจากจะต้องมีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 สำหรับ paper based และ 80 สำหรับ internet based แล้ว ในบางทุนควรมีทักษะภาษาเยอรมัน เช่น DSH 2 หรือ DaF 4 ในระดับ B1 ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

4. ทุน Australia Awards

 • ประเทศ : ออสเตรเลีย
 • ช่วงเปิดรับสมัคร : เดือนมีนาคม  – เมษายน
 • คะแนน TOEFL : iBT 90+, ITP 575+

Australia Awards ASEAN Scholarships เป็นทุนต่างประเทศ ที่รัฐบาลออสเตรเลีย สนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ในประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ที่พัก และ เงินเดือน โดยสาขาที่รับสมัคร Maritime, Connectivity, Economic, Sustainable Development Cooperation คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน Australia Awards เป็นคนไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

5. ทุน ICCR Scholarship

 • ประเทศ : อินเดีย
 • ช่วงเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
 • คะแนน TOEFL : iBT 80+

ทุนจากรัฐบาลอินเดีย มีให้เลือกตั้งแต่ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ไปจนถึง ปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

สาขาวิชาทั่วไป : การบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, โปรแกรมประยุกต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อสารมวลชน, รัฐศาสตร์ ฯลฯ

สาขาวิชาทางวัฒนธรรมอินเดีย : ดนตรี, ภาพยนตร์, นาฏศิลป์, ภาษาอินเดีย ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน ICCR Scholarship เป็นคนไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาเอก อายุตั้งแต่ 18 – 45 ปี ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

10 ทุนต่างประเทศ ที่ใช้คะแนน TOEFL

6. ทุน Holland Scholarships

 • ประเทศ : เนเธอร์แลนด์
 • คะแนน TOEFL : iBT 100+

ทุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาตินอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโทในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีสถาบันให้เลือกได้มากถึง 38 สถาบัน โดยทุนบางส่วน สนับสนุนค่าเล่าเรียน 5,000 EUR (ประมาณ 190,000 บาท)

มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการทุน Holland Scholarships มีดังนี้ University of Amsterdam, Erasmus University Rotterdam, Leiden University, University of Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Eindhoven University of Technology

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน Holland Scholarships เป็นคนไทย หรือ เป็นนักศึกษานานาชาติที่ไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)  ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

7. ทุน Erasmus Mundus

 • ประเทศ : ในสหภาพยุโรป
 • คะแนน TOEFL : iBT 90+

Erasmus Mundus เป็นทุนของโครงการสหภาพยุโรป ที่มีทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก และ หลากหลาย โดย Erasmus Mundus เป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเล่าเรียน, ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ,  ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ และ ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,100-1,200 ยูโร

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทุน อาทิ University of Tartu, University of Glasgow, Corvinus University of Budapest, Jagiellonian University in Krakow, KIMEP University, Ilia State University, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod และ National University Kyiv-Mohyla Academy เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน Erasmus Mundus เป็นนักศึกษา และ นักวิชาการจากทุกประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

8. ทุน MEXT

 • ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • คะแนน TOEFL : iBT 80+

ทุน MEXT (Monbukagakusho) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทุนมง เป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท โดยไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องใช้ทุนคืนหลังเรียนจบ สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น 

ทุน MEXT จะมีทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน คือ ทุนนักศึกษาปริญญาตรี, ทุนนักศึกษาวิจัย, ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพ, ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน มีทั้งแบบระยะสั้น และ ระยะยาว ขึ้นอยู่กับสาขาที่เราเลือก 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน MEXT ก็คือ ถือสัญชาติไทย มีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีเกรดเฉลี่ยรวม 3.30 ขึ้นไป  นอกจากจะต้องมีคะแนน TOEFL iBT 80+ ตามที่ได้ระบุไว้แล้วคุณจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N1 หรือ N2 หรือ ผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

9. ทุน Gates Cambridge 

 • ประเทศ : สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
 • คะแนน TOEFL : iBT 110+

Gates Cambridge เป็นโครงการทุนการศึกษาจากการบริจาคโดยมูลนิธิ Bill and Melinda Gates เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี โดยจะมีสาขาที่กำหนด เช่น Business Doctorate (BusD), Master of Business (MBA), Master of Finance (MFin), PGCE เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตามเงื่อนไขของสถาบัน เบี้ยเลี้ยงสนับสนุน 18,744 ปอนด์ (ประมาณ 788,700 บาท) สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าวีซ่า และ ค่าตรวจสุขภาพคนเข้าเมือง

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน Gates Cambridge ต้องเป็นชาวต่างชาติที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

10. ทุน Humphrey Fellowship Program 

 • ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
 • คะแนน TOEFL : iBT 71

Humphrey Fellowship Program เป็นทุนจากรัฐบาลอเมริกา ที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา และ ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร และ นักวิชาการ เป็นทุนวิจัยแบบเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ระยะเวลาในการเรียน 10 เดือน โดยทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ระหว่าง $1,900-2,400 (65,132- 82,272 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละเมือง), ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ทุน Humphrey Fellowship Program เปิดรับสมัครในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ การศึกษา, การบริการสาธารณะ, สื่อมวลชน, กฎหมาย, เศรษฐกิจ, การพัฒนาชุมชน, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, การเกษตร, เทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทุนยกตัวอย่างเช่น Boston University, University of Minnesota, Michigan State University เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30-55 ปี จบปริญญาตรี และ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการสาธารณะ (Public Service) ในภาครัฐ, เอกชน หรือองค์กรต่างๆ มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ดูรายละเอียดของทุนต่างประเทศนี้

ทั้งหมดนี้คือ 10 ทุนต่างประเทศ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นทุนเรียนฟรี ที่ใช้คะแนน TOEFL โดยแต่ละที่ก็จะมีรูปแบบ เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลที่เราได้ให้ไว้ และ ถ้าใครที่อยากสอบ TOEFL แต่อยากได้คำแนะนำ รวมถึงเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยให้คะแนนสอบเป็นไปตามหวัง กลับมาแล้ว กับกิจกรรมติวเข้ม สอบ TOEIC วันดี วันเดียวเท่านั้น!!!

ติว TOEIC

กับ TOEIC One Day Round 2 โดยครูพี่นิว เข้มข้น ครบ จบ ภายใน 1 วัน งานนี้ติวเข้มแถมคุณยังจะได้ทำ Simulation Test แบบจับเวลาจริง พร้อมแชร์เทคนิคลับ และ Update ข้อสอบใหม่ ติวฟรี!! ชำระแค่ค่าเอกสาร นักเรียน XCHANGE 300 บาท บุคคลทั่วไป 500 บาท ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ คลิกที่นี่

ติวสอบ TOEIC
ติว TOEIC ที่ไหนดี

ใครที่ลงทะเบียนแล้วรับทันที ชุดข้อสอบเสมือนจริง, ชีท TOEIC ONE DAY Round 2, 2024, ชีทรวมศัพท์​ TOEIC Memologic

แล้วพบกัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 16.00 น. ที่  XCHANGE English ชั้น 10 ตึก SIAMSCAPE คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติว TOEIC ต้อง XCHANGE English สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคอร์สตอบโจทย์ทุกพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน เสริมเทคนิค จนถึงตะลุยโจทย์ อ่อนภาษาก็เรียนเข้าใจ และ ทุกคอร์ส TOEIC ที่ XChange English เนื้อหาเข้มข้น ตอบโจทย์ทุกระดับคะแนนที่คุณต้องการ พร้อมรับรองผล! มีการันตีเรียนซ้ำฟรี สามารถทดลองเรียนได้ทั้งทางออนไลน์ที่ SELF U Shop หรือ Walk-in เข้ามาทดลองเรียนได้ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line @xhange

CONTACT US!