UNIVERSITY COURSES

UNIVERSITY COURSE

คอร์สระดับมหาวิทยาลัย เตรียมภาษาอังกฤษให้พร้อมก่อนวัยทํางาน! สอดคล้องกับ Lifestyle นักศึกษา คอร์สหลากหลาย เรียนได้จากทุกที่พร้อมใช้งานได้จริง!

รายละเอียดคอร์สระดับมหาวิทยาลัย

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส STATS For University l

สถิติสำหรับมหาลัยฯ


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส STATS For University l

สถิติสำหรับมหาลัยฯ


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส Mathematics For Business & Finance

คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจและการเงิน


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส Intro to Political Science

ปูพื้นฐานสู่เส้นทางรัฐศาสตร์


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส Biochemisty

สำหรับสาขาชีวเคมี


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส Principles Of Microeconomics ll

หลักการเศรษฐศาสตร์จุลภาค


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส Principles Of Microeconomics l

หลักการเศรษฐศาสตร์จุลภาค


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส General Chemisty ll

ภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับสาขาเคมี


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส General Chemisty l

ภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับสาขาเคมี


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส Calculus For University ll

แคลคูลัส


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส Calculus For University l

แคลคูลัส


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส General Physics ll

ภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับสาขาฟิสิกส์


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส General Physics l

ภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับสาขาฟิสิกส์


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส General Biology ll

ภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับสาขาชีววิทยา


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส General Biology l

ภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับสาขาชีววิทยา


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

Thai for Communication and Critical Thinking

การเรียนรู้แบบไม่มีข้อจำกัด สำหรับวิชาในมหาวิทยาลัย


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส Exit Exam

ปลดล็อคอังกฤษ พิชิตปริญญา


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส English For Communications

Writing and Technical English (การสื่อสารผ่านการเขียนและเทคนิคต่าง ๆ)


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

English for University คอรฺ์สภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย - Xchange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส English Of University 2

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาลัยฯ


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

คอร์ส TOEIC ติวโทอิค 2020 พร้อมรับรองผล สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ - XChange English สั่งซื้อคอร์ส ทดลองเรียนฟรี
 • คอร์สอายุ 3 เดือน
 • จำนวน 20 ชั่วโมง
 • รองรับ : การเรียนออนไลน์

คอร์ส English Of University 1

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาลัยฯ


รายละเอียด

 • ปูพื้นฐานทุกทักษะ เพื่อคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

 • ติวเข้มทุกเนื้อหา เรียนเข้าใจภายใน 20 ชม. พร้อมสอบ TOEFL

 • สุดคุ้ม! เรียนไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 3 เดือน

เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,500)

เทคนิคภาษาอังกฤษสำหรับวัยมหาลัยฯ

เคล็ดไม่ลับ! รวมเทคนิคระดับมหาวิทยาลัย

OUR TUTORS
ทีมผู้สอนประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEFL และ TOEIC จาก ETS

ทำไมต้อง TOEIC ?

TOEIC เป็นข้อสอบที่มีผู้เข้าสอบเกือบห้าล้านคนต่อปี และเป็นที่ยอมรับขององค์กรหลายแห่ง
เป็นเครื่องวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นกลาง

คะแนน TOEIC มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

 • คะแนน TOEIC  ช่วยบ่งชี้ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนในปัจจุบัน 
 • ตั้งเป้าหมายการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างมีระบบ 
 • เพิ่มความสามารถด้านการสื่อสาร และความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน 
 • เสริมคุณสมบัติเพื่อตำแหน่งงานใหม่หรือการเลื่อนขั้นในองค์กร

ใครควรสอบ TOEIC ?

 • ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินต่างๆ โดยคะแนน TOEIC ขั้นต่ำ มักเริ่มต้นที่ 600+
 • พนักงานบริการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
 • บุคคลที่เตรียมหางานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่กำหนดคะแนน TOEIC ขั้นต่ำ
 • ผู้สมัครงานที่ต้องเข้าอบรมเป็นภาษาอังกฤษหรือเข้าทำงานในบริษัทต่างชาติ
 • พนักงานในองค์กรที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

เลือกเรียนได้ 2 แบบ

1. เรียน Online ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนคอมพิวเตอร์, มือถือ, Tablet ได้ทุกระบบปฏิบัติการ ผ่านระบบ SELF U

2. เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

สามารถเลือกคอร์สที่ต้องการทดลองเรียนได้ที่ SELF U Shop หรือ Walk-in เข้ามาทดลองเรียนได้ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

สั่งซื้อคอร์สเรียนได้ที่ SELF U Shop

หรือติดต่อได้ที่
โทร 02-736-3626
Inbox : XChange English
Line@ : @XChange

เนื้อหาคอร์สเรียนเหมือนกัน 100% เเตกต่างกันที่เรียนที่การมาเรียนที่สาขา (Enconcept สาขาใดก็ได้) ผู้เรียนจะต้องจองเวลาเรียนหน้าเครื่องที่สาขา และเรียนได้ตามเวลาเปิดปิดของสาขา

ทุกคอร์ส TOEIC มีการันตีเรียนซ้ำฟรี ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

มีจำหน่ายเป็น SET หนังสือศัพท์ TOEIC และ TOEFL รวบรวมคำศัพท์ออกสอบบ่อย ที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง หรือสอบถามรายละเอียดหนังสือเล่มอื่นๆ ได้ที่ Line@ : @XChange