สอบ TOEFL ITP ฉบับอัปเดต

เปรียบเทียบ ข้อสอบ TOEFL ITP กับ TOEFL iBT ต่างกันอย่างไร รู้ไว้ก่อนสมัครสอบ

มีใครกำลังวางแผนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ หรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ นี่คือสิ่งที่สำคัญมาก และ จำเป็นต้องใช้ นั่นก็คือ ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือที่หลายคนเรียกว่า TOEFL (โทเฟล) ซึ่งเป็นการวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างประเทศทั่วโลก หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับการสอบ TOEFL อยู่ 2 ประเภท นั่นก็คือ TOEFL ITP และ TOEFL iBT ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร แล้วเราควรสอบ TOEFL แบบไหน มาดูกันว่า การสอบ TOEFL ITP กับ TOEFL iBT มีความแตกต่างกันอย่างไร รู้ไว้ก่อนสมัครสอบ

ทำความรู้จัก TOEFL ITP กับ TOEFL iBT กันให้มากขึ้น

อย่างที่ทราบกันว่า TOEFL เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดยศูนย์บริการแบบทดสอบทางการศึกษา หรือ ETS (Educational Testing Service) ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างประเทศทั่วโลก โดยจะมี 2 รูปแบบหลัก คือ TOEFL ITP และ TOEFL iBT ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

ความแตกต่างระหว่าง TOEFL ITP และ TOEFL iBT

TOEFL ITP

TOEFL ITP ย่อมาจาก Institutional Testing Program เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย ซึ่งองค์กร หรือสถาบันการศึกษา จะนำการสอบนี้มาวัดผลภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยข้อสอบจะวัดทักษะภาษาอังกฤษ 2 ส่วน นั่นก็คือ ในเชิงวิชาการ และ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่

  • Section 1 : การฟัง (Listening) 50 ข้อ (35 นาที)
  • Section 2 : โครงสร้างภาษา (Structure and Written Expression) 40 ข้อ (25 นาที)
  • Section 3 : การอ่าน (Reading) 50 ข้อ (55 นาที)

โดยการสอบ TOEFL ITP จะใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 

ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP เท่าไหร่?

สำหรับค่าสมัครสอบ TOEFL ITP ราคาจะอยู่ที่ 1,800 – 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับสถาบันหรือศูนย์ที่จัดสอบ ซึ่งจะมีการเปิดสอบตลอดทั้งปี

คะแนน TOEFL ITP ใช้ทำอะไรได้บ้าง

สำหรับการสอบ TOEFL ITP เน้นการวัดผลก่อนเข้าเรียน และ ก่อนจบการศึกษาระดับมัธยม และ มหาวิทยาลัย เช็กพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ โดยผลคะแนน TOEFL ITP สามารถใช้ยื่นเพื่อสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี และ ปริญญาเอก ในไทย รวมถึงเพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรอินเตอร์, รับทุนการศึกษา และเป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL iBT

TOEFL iBT

TOEFL iBT ย่อมาจาก Internet-Based Test เป็นการสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยข้อสอบจะวัดทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่

1. การฟัง (Listening)

เป็นการฟัง และ ตอบคำถาม ทั้งหมด 28 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 36 นาที ข้อสอบจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Lecture และ Conversations

2. การพูด (Speaking)

เป็นพาร์ทที่จะเน้นเรื่องการออกเสียง (Pronounciation) ที่ชัดเจน รวมถึงการใช้ แกรมม่า และ คำศัพท์ที่ถูกต้อง มีคำถามทั้งหมด 4 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Independent Task และ Integrated Task ใช้เวลาทำข้อสอบ 16 นาที   

3. การอ่าน (Reading)

เป็นการอ่านบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 Passages บทความต่อเรื่องจะมีคำถามเรื่องละ 10 ข้อ ทั้งหมด 20 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที

4. การเขียน (Writing) 

พาร์ทนี้จะใช้เวลาทำข้อสอบ 29 นาที โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 2 ส่วนด้วยกันดังนี้

– Integrated Task เป็นการอ่าน Passage + ฟังบรรยาย แล้วพิมพ์ตอบ

– Writing and Academic Discussion เป็นการเขียนเพื่อการอภิปรายทางวิชาการ ด้วยการตอบคำถามที่เน้นตอบตามความคิดเห็นของเราเอง พร้อมเหตุผลว่า ทำไมเราถึงคิดแบบนั้น

โดยการสอบ TOEFL iBT จะใช้เวลาสอบประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่าสมัครสอบ TOEFL iBT เท่าไหร่?

ราคาค่าสมัครสอบ TOEFL iBT ของประเทศไทยจะอยู่ที่ $215 หรือประมาณ 7,700 บาทสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ ETS

คะแนน TOEFL iBT ใช้ทำอะไรได้บ้าง

การสอบ TOEFL iBT เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับใครที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์ในไทย รวมถึงใช้ยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ (อเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์) ใช้เพื่อยื่นขอทุนการศึกษา เนื่องจากผลคะแนนของ iBT เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TOEFL ITP และ TOEFL iBT

TOEFL ITPTOEFL iBT
จุดประสงค์ในการสอบ✅วัดระดับภาษาอังกฤษ
✅เรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์
✅เรียนต่อ ป.ตรี-เอก ในไทย
✅ใช้วัดผลก่อนเข้าเรียน และ ก่อนจบการศึกษา ทั้งในระดับมัธยม และ ระดับมหาวิทยาลัย
✅สมัครงาน
✅วัดระดับภาษาอังกฤษ
✅เพื่อยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ (อเมริกา แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย) หรือ หลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทย
✅ขอวีซ่า, ย้ายประเทศ
✅สมัครงาน
รูปแบบข้อสอบเป็นข้อสอบ Paper-Basedสอบผ่านอินเทอร์เน็ต
ทักษะที่ใช้ทดสอบ3 ทักษะ 
– Listening
– Reading
– Writing
4 ทักษะ 
– Listening
– Speaking
– Reading
– Writing
จำนวนข้อ140 ข้อ54 ข้อ
คะแนนเต็ม677 คะแนน120 คะแนน
ค่าธรรมเนียม1,800 – 2,000 บาท 
(ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ)
$215
7,700 บาท

นี่คือความแตกต่างของการสอบ TOEFL ITP และ TOEFL iBT ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้มีความเหมือนกันในแง่ของการสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานที่ทาง ETS รับรอง สามารถนำไปใช้ยื่นเรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์ ใช้สมัครงานบริษัทเอกชน แต่สิ่งที่แตกต่างคือการนำไปใช้ หากต้องการวัดทักษะภาษาอังกฤษ  เรียนต่อ ป.ตรี-เอก ในไทย แนะนำให้สมัครสอบ TOEFL ITP ซึ่งคุณสามารถสมัครสอบได้ตลอดทั้งปีที่สนามสอบที่มีการจัดสอบ แต่ถ้าต้องการใช้คะแนนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ แนะนำให้สอบ TOEFL iBT 

สอบ TOEFL ITP ฉบับอัปเดต

เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ TOEFL ด้วยคอร์สออนไลน์แบบเข้มข้นที่ XCHANGE English สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคอร์สติวสอบโทเฟล แบบครบ จบ พร้อมสอบ TOEFL ITP และ TOEFL iBT โดยทีมกูรู TOEFL ตัวจริง ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEFL จาก ETS ปูพื้นฐานทุกทักษะ พร้อมรับรองผล! สามารถทดลองเรียนได้ทั้งทางออนไลน์ที่ SELF U Shop หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line @xhange เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม หรือ คลิกที่นี่

CONTACT US!