TOEFL iBT และ TOEFL ITP คืออะไร? เทียบให้เห็นกันชัดๆ

คลายทุกข้อสงสัย TOEFL iBT และ TOEFL ITP คืออะไร? สำหรับใครที่กำลังเตรียมสอบ ไม่ว่าจะเรียนต่อต่างประเทศ หรือขอทุนการศึกษา ตอนนี้คงกำลังปวดหัวกับการเตรียมตัวอยู่แน่ๆ นอกจากอ่านหนังสือสอบ และเตรียมเอกสารแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยคือ “คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ” นั่นเอง วันนี้แอดมิน XChange English จะพาไปดูว่าข้อสอบ TOEFL คืออะไร มีกี่แบบ และควรเลือกสอบแบบไหนดี พร้อมเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ กันค่ะ

จริงๆ แล้วข้อสอบ TOEFL ยังมีอีกหลายข้อสอบแตกย่อยไปอีก เช่น TOEFL Junior (สำหรับเด็กอายุ 8+), TOEFL Primary (สำหรับเด็กอายุ 11+) หรือ TOEFL Essentials ที่เพิ่งเปิดตัวไปค่ะ แต่ในปัจจุบันที่นิยมสอบในไทยมีอยู่ 2 แบบค่ะ นั่นคือ TOEFL iBT และ TOEFL ITP

TOEFL คืออะไร?

TOEFL เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับอุมศึกษาที่ได้รับความนิยม ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language หรือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน เป็นข้อสอบสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ รวมถึงสอบเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย

ข้อสอบ TOEFL เป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ปัจจุบันประเทศต่างๆ กว่า 130 ประเทศ และสถาบันการศึกษากว่า 7,500 แห่งทั่วโลก ใช้ผลคะแนน TOEFL ในการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา และให้ทุนการศึกษา

1. TOEFL iBT

TOEFL iBT คำว่า iBT ย่อมาจาก Internet-based Test คือการสอบบนระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยที่นิยมกันมาก ใช้สอบเพื่อนำผลคะแนนไปยื่นเรียนต่อมัธยม มหาวิทยาลัยป.ตรี-เอก หรือทำงานในต่างประเทศทั่วโลก (อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และในเอเชีย) ระดับภาษาที่ทดสอบจะเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน Text Book บทความวิชาการ หรือการฟัง Lecture ต่างๆ จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะ ทดสอบทั้งหมด 4 ทักษะ (การอ่าน-การฟัง-การพูด-การเขียน) ใครที่ต้องสอบ TOEFL iBT ต้องฟิตมากค่ะ

ในช่วงโควิดที่ผ่านมา ทาง ETS ได้เพิ่มการสอบแบบ TOEFL iBT At Home Edition ผู้สอบสามารถสอบได้เองที่บ้าน

NOTE: ควรตรวจสอบกับสถาบันที่เราจะยื่นคะแนนด้วยว่ารับรองผละคแนนแบบ At Home หรือไม่ก่อนค่ะ

เนื้อหาข้อสอบ TOEFL iBT

มาดูว่าต้องสอบอะไรบ้าง ในข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 พาร์ต ทำข้อสอบบนระบบคอมพิวเตอร์ เวลาทำข้อสอบประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง (พัก 10 นาที)

พาร์ตคำถามจำนวนคำถามเวลาทำข้อสอบ
การอ่าน (Reading)ตอบคำถามจากเรื่องอ่าน ความยาวประมาณ 700 คำ/เรื่อง
– อ่าน 3-4 เรื่อง (10 คำถาม/เรื่อง)
30-40 ข้อ54-72 นาที
การฟัง (Listening)ตอบคำถามจากบทสนทนา และการบรรยายในห้องเรียน
– ฟัง 3-4 Lectures (6 คำถาม/เรื่อง)
– ฟัง 2-3 Conversations (5 คำถาม/เรื่อง)
28-39 ข้อ41-57 นาที
พัก 10 นาที
การพูด (Speaking)พูดตอบผ่านชุดหูฟัง 4 ข้อ
– Independent Task 1: พูดตอบตามความคิดเห็นของเราเอง
– Integrated Task 2: อ่านข้อความ + ฟังบทสนทนา + พูดตอบ
– Integrated Task 3: อ่านข้อความ + ฟังบรรยาย + พูดตอบ
– Integrated Task 4: ฟังบรรยาย + พูดตอบ
*(มีเวลาเตรียมตัวข้อละ 15-30 วินาที/ข้อ)
*(เวลาตอบ 45-60 วินาที/ข้อ)
4 ข้อ17 นาที
การเขียน (Writing)เขียน(พิมพ์)ตอบคำถาม 2 ข้อ
– Integrated Task 1 (20 นาที): อ่าน passage + ฟังบรรยายสั้นๆ แล้วพิมพ์สรุปตอบ (150-225 คำ)
– Independent Task 2 (30 นาที): กำหนด topic มาให้พิมพ์ตอบ ตอบได้จากความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัว
2 ข้อ50 นาที
คะแนนเต็ม 120 คะแนน
TOEFL iBT Test Content

ผลสอบมีอายุ 2 ปี / ค่าสอบ 215$ (ประมาณ 7,500 บ.) / สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ ETS

จุดประสงค์ในการสอบ TOEFL iBT

 • เพื่อยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ (อเมริกา แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย)
 • เพื่อสอบเข้าเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในไทยและต่างประเทศ
 • เพื่อยื่นขอทุนการศึกษา (เช่น Fulbright)
 • เพื่อขอวีซ่าบางประเภท และย้ายถิ่นฐาน
 • เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพบางวิชาชีพ (เช่น ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและเภสัชใน USA)
 • ใช้สมัครงาน เช่น แอร์โฮสเตส ราชการ บริษัทเอกชนชั้นนำ

2. TOEFL ITP

TOEFL ITP คำว่า ITP ย่อมาจาก Institutional Testing Program คือการสอบที่สถาบันต่างๆ จัดสอบนั่นเองค่ะ ในปัจจุบันมีทั้งการสอบแบบบนกระดาษ และบนคอมพิวเตอร์ เนื้อหาในการสอบแตกต่างจาก iBT เล็กน้อย จะเน้นวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่น บทความวิชาการ ฟังบรรยายในห้องเรียน บทสนทนา และโครงสร้างภาษา หลักๆ คือจะวัด 3 ทักษะ (การฟัง-โครงสร้างภาษา-การอ่าน) จะไม่มีสอบพูดและสอบเขียนเรียงความค่ะ

เนื้อหาข้อสอบ TOEFL ITP

จะสอบ TOEFL ITP ต้องสอบอะไรบ้าง ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ต ทำข้อสอบผ่านกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง

พาร์ตคำถามจำนวนคำถามเวลาทำข้อสอบ
การฟัง (Reading Comprehension)Part A: Conversations ฟังบทสนทนาสั้นๆ (30 ข้อ)
Part B: Extended Conversations ฟังบทสนทนายาวๆ (7-8 ข้อ)
Part C: Short Talks ฟังบทพูด (12-13 ข้อ)
50 ข้อ35 นาที
โครงสร้างภาษา (Structure and Written Expression)– Structure: เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง (15 ข้อ)
– Written Expression: หาข้อผิดของไวยากรณ์ (25 ข้อ)
40 ข้อ25 นาที
การอ่าน (Reading)ตอบคำถามจากเรื่องอ่าน 5 บทความ (บทความละ 7-12 ข้อ)50 ข้อ55 นาที
คะแนนเต็ม 677 คะแนน
TOEFL ITP Test Content

ผลสอบมีอายุ 2 ปี / ค่าสอบประมาณ 1,800 บ. (ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ) / สมัครสอบกับสถาบันที่จัดสอบ

จุดประสงค์ในการสอบ TOEFL ITP

 • เพื่อยื่นสมัครเรียนต่อระดับ ป.ตรี-เอก ในไทย
 • เพื่อสมัครเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ
 • สอบตรงคณะแพทย์
 • ใช้วัดผลก่อนเข้าเรียน และก่อนจบการศึกษาระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย
 • ยื่นขอทุนในระดับอุดมศึกษา
 • ใช้สมัครงานได้ เช่น แอร์โฮสเตส ราชการ บริษัทเอกชนชั้นนำ

สรุปความแตกต่าง iBT กับ ITP

TOEFL iBTTOEFL ITP
รูปแบบการสอบ✅ สอบที่ศูนย์สอบ, สอบออนไลน์ (At Home)✅ สอบที่ศูนย์สอบ/สถาบัน, สอบออนไลน์
สอบเพื่อ✓ วัดระดับภาษาอังกฤษ
✓ เรียนต่อต่างประเทศ
✓ เรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์
✓ ขอทุนการศึกษา
✓ ขอใบประกอบวิชาชีพบางประเภท
✓ ขอวีซ่า/ย้ายประเทศ
✓ สมัครงาน
✓ วัดระดับภาษาอังกฤษ
✓ เรียนต่อ ป.ตรี-เอก ในไทย
✓ เรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์
✓ ขอทุนการศึกษา
✓ สมัครงาน
✓ สอบก่อนเข้า-ก่อนจบการศึกษา
รูปแบบสอบบนคอมพิวเตอร์สอบบนกระดาษ, สอบบนคอมพิวเตอร์
เนื้อหา4 ทักษะ
เนื้อหาเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย
3 ทักษะ
เนื้อหาเชิงวิชาการและอังกฤษในชีวิตประจำวัน
จำนวนข้อ64-85 ข้อ140 ข้อ
คะแนนเต็ม120 คะแนน677 คะแนน
เวลาทำข้อสอบประมาณ 3.5 ชั่วโมงประมาณ 2 ชัวโมง
ค่าสอบ215$ (*ประมาณ 7,500 บ.)1,600-1,800 บ. (ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ)

เทียบให้เห็นกันชัดๆ แล้วนะคะว่า TOEFL iBT และ ITP คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร หวังว่าทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ ไม่ว่าจะเรียนต่อ สมัครงาน หรือย้ายประเทศ จะเข้าใจเกี่ยวกับข้อสอบมากขึ้นนะคะ เราควรเตรียมตัวให้พร้อม และคว้าคะแนนมาตามที่เราต้องการให้ได้ค่ะ! ที่สำคัญต้องตรวจสอบ เช็ก Requirement จากประกาศมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่เราจะยื่นคะแนนให้ดีก่อนค่ะ ว่าต้องใช้คะแนนเท่าไหร่ และรับข้อสอบรูปแบบไหนบ้าง จะได้ไม่เสียเที่ยว ก่อนไปสอบควรพักผ่อนให้เพียงพอ สติจะได้ไม่หลุดลอยระหว่างสอบ แอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คนเลยนะคะ ❤️


ครบ! จบ! ทั้ง TOEFL iBT และ ITP

ซื้อคอร์สเรียนได้ที่ไหนคะ? ขอทดลองเรียนได้ไหม?

สามารถทักแชท Facebook Inbox หรือแอดไลน์ Line: @xhange พี่ๆ แอดมินยินดีให้คำแนะนำค่ะ

รูปแบบการเรียนเป็นแบบไหน?

เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ เรียนได้บนคอมพิวเตอร์, มือถือ, Tablet ได้ทุกระบบค่ะ

CONTACT US!