ทำความรู้จัก “TOEIC” การสอบวัดระดับสากล

การสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะด้านการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน-ธุรกิจ ผลการทดสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง

Nikkyro_

15 กันยายน 2020

✈️ สายการบิน Finnair รับสมัครลูกเรือชาย-หญิง ขอ TOEIC 700+

สายการบิน Finnair สายการบินแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์ 🇫🇮
เปิดรับสมัครลูกเรือทั้งชายและหญิง

Nikkyro_

24 ตุลาคม 2019