📌 อัพเดตคะแนน #TOEIC บริษัทดังรอบปลายปี

📌 อัพเดตคะแนน #TOEIC บริษัทดังรอบปลายปี ทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ใครจะเปลี่ยนงาน เตรียมคะแนนด่วนๆ!! 1.คะแนน TOEIC สำหรับงานสายวิศวกร-ไอที 2.คะแนน TOEIC สำหรับงานสายการบิน,แอร์โอสเตส 3.คะแนน TOEIC สำหรับงานสายรัฐวิสาหกิจ 4.คะแนนTOEIC สำหรับงานสายการเงิน-ธนาคาร

Read More

ทำไมต้องสอบ TOEIC?

TOEIC คือ การสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะด้านการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน-ธุรกิจ ผลการทดสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทำไมต้อง TOEIC? TOEIC เป็นข้อสอบที่มีผู้เข้าสอบเกือบห้าล้านคนต่อปี และเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรหลายแห่ง เป็นเครื่องวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นกลาง TOEIC จะทำให้ผู้เข้าสอบสามารถ • บ่งชี้ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนในปัจจุบัน • ตั้งเป้าหมายการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างมีระบบ • เพิ่มความสามารถด้านการสื่อสาร และความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน • เสริมคุณสมบัติเพื่อตำแหน่งงานใหม่ หรือการเลื่อนขั้นในองค์กร • กระตุ้นให้หัวหน้างานมีส่วนร่วม ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงาน ใครควรสอบ TOEIC? • นักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อขอทุนการศึกษาต่างประเทศ • นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อยื่นจบการศึกษา • นักศึกษาหรือบุคคลทั่ัวไปที่เตรียมหางาน • พนักงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เช่น โรงแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว โรงพยาบาล • ผู้ทำงานด้านการบริหาร การขายที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน • บุคคลทั่วไปที่ต้องการปรับฐานเงินเดือน    

Read More
X