TOEIC คืออะไร? ทำความรู้จัก "TOEIC" การสอบวัดระดับสากล - XChange English

ทำความรู้จัก “TOEIC” การสอบวัดระดับสากล

ข้อสอบ TOEIC  มีชื่อเรียกเต็ม ๆคือ  Test of English for International Communication 
“ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสาร ” 

การสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะด้านการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน-ธุรกิจ ผลการทดสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง

TOEIC จะมีอยู่สองแบบคือ

  • TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) 
  • TOEIC Speaking and Writing Test (การพูดและการเขียน) 

TOEIC เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

หลักๆในการสมัครงาน ในแต่ละสายอาชีพจะมีเกณฑ์วัดคะแนนที่แตกต่างกัน นอกจากจะใช้ใน
การสมัครงานยังสามารถเป็นโอกาสที่ทำให้ตำแหน่งในการงานดีขึ้นหรือเงินเดือนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ทำไม TOEIC ต้อง XChange?


รูปแบบข้อสอบ TOEIC Update 2020 

จำนวนข้อสอบ200 ข้อ
รูปแบบปรนัย 3-4 ตัวเลือก
เวลาการสอบ2 ชั่วโมง (การฟัง 45 นาที + การอ่าน 75 นาที)
คะแนน10-990 คะแนน

TOEIC Listening (การฟัง) 

จำนวน 100 ข้อ495 คะแนนเวลา 45 นาที
Part 1:
Photographs
6 ข้อ– โจทย์เป็นรูปภาพ
– ฟังเสียงคำบรรยายภาพ
– เลือกคำตอบที่ถูกต้อง (ไม่มีตัวเลือกให้อ่าน)
Part 2:
Question-Response
25 ข้อ– ฟังคำถามจากไฟล์เสียง (พูดตอบโต้ 2 คน)
– ฟังเสียงแล้วเลือกคำตอบ (มี 3 ตัวเลือก)
Part 3:
Short Conversations
39 ข้อ– ฟังบทสนทนา
– มีผู้พูด 2-3 คน
– บางบทสนทนามีรูปภาพประกอบ
– ตอบคำถามจากบทสนทนา
Part 4:
Short Talks
30 ข้อ– ฟังบทพูด หรือประกาศ
– มีผู้พูด 1 คน
– ตอบคำถามจากบทพูด

TOEIC Reading (การอ่าน) 

จำนวน 100 ข้อ495 คะแนนเวลา 75 นาที
Part 5:
Incomplete Sentences
30 ข้อ– เติมคำในประโยคให้ถูกต้อง
– เน้น Grammar และคำศัพท์
Part 6:
Text Completion
16 ข้อ– โจทย์เป็นเนื้อเรื่องยาว (เช่น อีเมล, จดหมาย)
– เติมคำและประโยคในช่องว่างให้ถูกต้อง
Part 7:
Reading Comprehension
54 ข้ออ่านเรื่องอ่านหรืออีเมล แล้วตอบคำถาม
– บทความเดียว (Single Passage) 29 ข้อ
– บทความคู่ (Double Passage) 10 ข้อ
– บทความ 3 บท (Triple Passage) 15 ข้อ

เกณฑ์คะแนนการสอบวัดระดับ TOEIC

คะแนนคำอธิบาย
905 – 990
91% – 100%
Internation Professional Proficiency
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์
785 – 900
79% – 90%
Working Proficiency Plus
สามารถทำงานได้ตามความต้องการ โดยใช้ภาษาที่เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพได้บ่อยครั้ง
605 – 780
61% – 78%
Limited Working Proficiency
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั่วไปแต่อาจใช้ภาษาในบริบทการทำงานได้อย่างจำกัด
405 – 600
41% – 60%
Elementary Proficiency Plus
สามารถเริ่มบทสนทนา และสื่อสารในการสนทนาแบบต่อหน้า
255 – 400
26% – 40%
Elementary Proficiency
มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างจำกัด สามารถสนทนาได้เฉพาะแบบต่อหน้า เรื่องไม่ซับซ้อน
10 – 250
0% – 25 %
Basic Proficiency
สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อเอาตัวรอดได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

เราจะสมัครงานต้องใช้คะแนนเท่าไหร่ ?

ในปัจจุบันการสอบ TOEIC มีผลสำเร็จและความสำคัญมากขึ้น ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสหากิจ ก็ต้องต้องการ TOEIC ประกอบด้วย หากถามว่า “แล้วแบบนี้หน่วยงานต่างๆต้องการคะแนน TOEIC ที่เท่าไหร่กันนะ” ส่วนใหญ่แล้วคะแนนที่เป็นมาตรฐานของการสมัครงานโดยทั่วไปจะเริ่มต้นที่ 550 คะแนน ทั้งนี้ทั้งนั้นเกณฑ์ของคะแนนอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการในการใช้ภาษาของแต่ละหน่วยงานนอกจากนี้แล้วบริษัทและองค์กรส่วนใหญ่มักจะมีค่าตอบแทนพิเศษ หรือ “ค่าภาษา” โดยมาตรฐานแล้ว ค่าตอบแทนด้านภาษาของแต่ละบริษัทจะอยู่ที่ 2,000 – 5,000 บาท โดยประมาณ

————————————————————————————————————

● เกณฑ์คะแนน TOEIC ของรายชื่อ หน่วยงาน และ รัฐวิสาหกิจ ●

vfdsfwfwfwe
TOEIC 550
Network Engineer
Engineer (Automation Engineer)
Engineer (Computer Engineer)
System Analyst
SAP FI Consultant
Consultant (SAP HR)
Account Executive (IT Sales)
Consultant (System Analyst)

TOEIC 600
Export Sales Representative

TOEIC 750+
Corporate Planning and Strategy Officer
Procurement Officer
TOEIC 500
Planning Purchasing cost
New Model Cost Project Leader
System Development Senior Staff
Logistic Officer

TOEIC 600
Quality Control Engineer
Design Engineer
Purchasing Officer

TOEIC 650
IT System Analyst

TOEIC 700
Customer service : Motorcycle Service Publication Staff
HR Staff
Power Product-Export Sales
TOEIC 500
Cost Engineering Control Center

TOEIC 550
Financial Analyst
Vehicle Cost Control & Analysis Engineer
Automotive Regulation Engineer
Export Part Quality Assurance

TOEIC 600
R&D Engineer
Business System Analyst Specialist
Field Quality Engineer
Strategic Planning Senior Staff (R&D function)
Strategic Planning Assistant Manager/Manager (R&D function)
TOEIC 650
Export Sales Operation Officer
Service Engineer
 TOEIC 550
Marketing officer
Purchasing Specialist
TOEIC 400
Purchasing staff
Structure Design Engineer
System Engineer
Programmer
Payroll Staff
Sale & Marketing Executive
Value Engineer
Export Staff

TOEIC 600
HR Senior Staff (ER)
TOEIC 600
Automation/Mechatronics/Electrical : Production Development (Regional Role)
(Staff / Senior Staff) Regional Manufacturing IT
Staff of Human Resource

TOEIC 650
Regional Role: Engineer of New Product Process Development (Staff/Senior Staff)

TOEIC 700
Industrial Engineering : AP Regional Role (Staff or Senior Staff)

TOEIC 750+
Managerial Accounting Officer
TOEIC 500
System Analyst

TOEIC 600
Trade Finance Sales Specialist
Cash Management Sales Specialist
Portfolio Management Officer
Investment Banking Officer
Treasury Dealer
Credit Risk Officer

TOEIC 650
International Banking Credit Analyst
International Banking Support Officer

TOEIC 700
Investor Service Specialist
TOEIC 550
Reservations & Ticketing Officer
Database Administrator
Supervisor – Investor Relations (Finance and Accounting)
Supervisor-Trad Airport Maintenance
TOEIC 400
Aircraft Mechanic

TOEIC 450
Quality Assurance Engineer

TOEIC 550
Ground Safety Officer
TOEIC 700
Executive Secretary

TOEIC 750
Business Development International – Administrator

ดังนั้นการสอบวัดระดับ TOEIC จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงานหรือเพิ่มฐานของเงินเดือนหรือสำหรับผู้ที่จะสอบเพื่อวัดระดับภาษาตนเอง การเลือกคอร์สเรียน TOEIC ก็มีผลต่อการสอบให้ได้คะแนนตามที่เราหวังไว้ การอัพคะแนนในแต่ช่วงระดับการสอบวัดก็มีผลในการสมัครงานหรือใช้ในโอกาสต่างๆ หากต้องการอัพคะแนน TOEIC หรือ ปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยติวเข้มหรือสอบวัดระดับทาง XChange English มีหลักสูตรหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกดูหลักสูตรต่างๆได้ด้านล่างCONTACT US!