ทุนต่างประเทศ

แนะนำ 5 ทุนต่างประเทศ เรียนต่อ ป.ตรี ที่อเมริกา เช็กเงื่อนไขที่นี่

แนะนำ 5 ทุนต่างประเทศ เรียนต่อ ป.ตรี ที่อเมริกา เช็กเงื่อนไขที่นี่

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังมองหาลู่ทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา XCHANGE English รวมมาให้ 5 ทุนต่างประเทศ เรียนต่อระดับปริญญาตรี เน้นไปที่สหรัฐอเมริกา ไปดูกันว่า มีที่ไหนบ้างเช็กเงื่อนไข รวมถึงคะแนน TOEFL ที่ต้องใช้ เลื่อนลงไปดูกันได้เลย

5 ทุนต่างประเทศ เรียนต่อ ป.ตรี ที่อเมริกา

มาดูกันว่า ทุนต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา 5 ทุนต่อไปนี้ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร คะแนน TOEFL ต้องได้อย่างน้อยเท่าไหร่ 

1. American University 

คะแนน TOEFL : iBT 95+

American University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่อยู่ Washington DC ที่มีความโดดเด่นด้านรัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการ โดย American University มีทุนเต็มจำนวน AU Emerging Global Leader Scholarship มอบให้ชาวต่างชาติครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร 

สาขาที่เปิดสอน 

 • Washington College of Law
 • Professional Studies and Executive Education
 • School of Communication
 • School of Education
 • School of International Service
 • School of Public Affairs
 • College of Arts & Sciences
 • Kogod School of Business

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับทุน จะต้องจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ กำลังเรียนอยู่ในเทอมสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 3.80 ขึ้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. Boston University (ทุน Trustee)

คะแนน TOEFL : iBT 90+

ในทุก ๆ ปี Boston University มีการเปิดรับสมัครทุน Trustee สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา โดยทุน Trustee ครอบคลุมค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน รวมถึงค่าธรรมเนียมบังคับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถต่ออายุได้ 4 ปี ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับทุน Trustee เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี และมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ไม่เพียงเท่านี้ น้อง ๆ จะต้องเขียนเรียงความหนึ่งเรื่อง จำนวนไม่เกิน 600 คำ ผ่าน Common Application ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3. Auburn University

คะแนน TOEFL : iBT 68+

ทุนต่างประเทศต่อมา ที่เราขอแนะนำ Auburn University มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียน มีทั้งหมด 5 ทุน ซึ่งการสนับสนุนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของแต่ละทุนโดยมีสาขาที่กำหนด ดังนี้ 

 • Science
 • Business
 • Nursing and Health Science
 • Arts
 • Liberal Arts and Social Sciences
 • Education

รูปแบบทุน Auburn University มีดังนี้

1. International Graduate AUM scholarship

สนับสนุนค่าเล่าเรียน 2,000 ดอลลาร์ต่อปี (73,480 บาท) คุณสมบัติของผู้ขอทุนคือ จะต้องจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ กำลังเรียนอยู่ในเทอมสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 2.75 ขึ้นไป มีคะแนน TOEFL iBT 68 คะแนนขึ้นไป

2. International Graduate Focus Scholarship

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุด 10,000 ดอลลาร์ต่อปี (367,400 บาท) โดยทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโปรแกรมหากเลือกสาขาการศึกษาดังต่อไปนี้

 • Applied Economics
 • Business Administration (MBA)
 • Computer Information Systems and Cyber Security
 • Computer Science
 • Geographic Information Systems
 • Healthcare Administration (MHA)
 • Liberal Arts (MLA)
 • Management Information Systems
 • Political Science
 • Public Administration (MPA)

3. International Graduate Warhawk Scholarship

สนับสนุนค่าเล่าเรียน 4,000 ดอลลาร์ต่อปี (146,960 บาท) คุณสมบัติของผู้ขอทุนคือ จะต้องจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ กำลังเรียนอยู่ในเทอมสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 3.00 ขึ้นไป มีคะแนน TOEFL iBT 76 คะแนนขึ้นไป

4. International Undergrad AUM Scholarship

สนับสนุนค่าเล่าเรียน 2,000 ดอลลาร์ต่อปี (73,480 บาท) คุณสมบัติของผู้ขอทุนคือ จะต้องจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ กำลังเรียนอยู่ในเทอมสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 2.75 ขึ้นไป มีคะแนน TOEFL iBT 68 คะแนนขึ้นไป

5. International Undergrad Warhawk Scholarship

สนับสนุนค่าเล่าเรียน 4,000 ดอลลาร์ต่อปี (146,960 บาท) คุณสมบัติของผู้ขอทุนคือ จะต้องจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ กำลังเรียนอยู่ในเทอมสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 3.00 ขึ้นไป มีคะแนน TOEFL iBT 76 คะแนนขึ้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละทุน

4. Cornell University

คะแนน TOEFL : iBT 100+

Cornell University ตั้งอยู่ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สำหรับทุนต่างประเทศในหลักสูตรปริญญาตรีของที่นี่ จะมาในรูปแบบของทุนสนับสนุน ที่จะพิจารณาจากความต้องการความช่วยเหลือทางการเงินของผู้สมัคร น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นใบสมัครเข้าเรียนได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น จากวิทยาลัยและโรงเรียนระดับปริญญาตรีดังต่อไปนี้

 • College of Agriculture and Life Sciences
 • College of Architecture, Art and Planning
 • College of Arts and Sciences
 • College of Engineering
 • College of Human Ecology
 • Cornell Jeb E. Brooks School of Public Policy
 • Cornell SC Johnson College of Business เลือกจาก Peter and Stephanie Nolan School of Hotel Administration หรือ Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management
 • School of Industrial and Labor Relations

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับทุน จะต้องจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย โดยวุฒิการศึกษาและใบรับรองผลการเรียน ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5. Drew University

คะแนน TOEFL : iBT 80+

Drew University มหาวิทยาลัย Private ตั้งอยู่ในเมือง Madison รัฐ New Jersey มีระบบการเรียนการสอนแบบ The Liberal Arts Teaching เน้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพจากประสบการณ์จริง มาดูกันว่าทุนต่างประเทศ เรียนต่อ ป.ตรี ที่ Drew University มีอะไรบ้าง 

1. Regional Scholarship Undergraduate (Pathway)

เป็นทุนต่อเนื่อง 4 ปี มูลค่าทุน 6,000 ดอลลาร์ต่อปี (220,260 บาท) คุณสมบัติของผู้ขอทุนคือเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย และบางภูมิภาคอาจมีการสัมภาษณ์เพื่อรับทุน

2. Progression Scholarship – Undergraduate

เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 7,000 ดอลลาร์ต่อปี (256,970 บาท) คุณสมบัติของผู้ขอทุน ต้องเป็นนักเรียน Pathway และ Transfer ที่ได้ GPA 3.25+ หลังจบโปรแกรม ซึ่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ โดยในปีการศึกษาที่ 3-4 สามารถได้รับทุนต่อเนื่องเมื่อรักษา GPA ให้คงที่อยู่ที่ 2.00 ขึ้นไป

3. Merit-Based Scholarship

เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุด 25,000 ดอลลาร์ต่อปี (917,750 บาท) คุณสมบัติของผู้ขอทุนคือเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ ทุนนี้สามารถได้รับทุนต่อเนื่องสูงสุด 4 ปี

4. Scholarship for the Arts

เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 1,000 ดอลลาร์ต่อปี (36,710 บาท) คุณสมบัติของผู้ขอทุน ต้องมีผลการเรียนดี มีความสามารถทางด้านศิลปะ ทุนนี้สามารถได้รับทุนต่อเนื่องสูงสุด 4 ปี และสามารถได้รับควบคู่กับทุน Merit ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งหมดนี้คือ 5 ทุนต่างประเทศ เรียนต่อ ป.ตรี ที่อเมริกา ที่ล้วนแล้วแต่เป็นทุนมีความน่าสนใจ และที่สำคัญคือใช้คะแนน TOEFL โดยแต่ละที่ก็จะมีรูปแบบ เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลที่เราได้ให้ไว้ 
และ ถ้าใครที่อยากสอบ TOEFL แต่อยากได้คำแนะนำ รวมถึงเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยให้คะแนนสอบเป็นไปตามหวัง ติว TOEFL ต้อง XCHANGE English สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคอร์สตอบโจทย์ทุกพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน เสริมเทคนิค จนถึงตะลุยโจทย์ อ่อนภาษาก็เรียนเข้าใจ และ ทุกคอร์ส TOEFL ที่ XChange English เนื้อหาเข้มข้น ตอบโจทย์ทุกระดับคะแนนที่คุณต้องการ พร้อมรับรองผล! มีการันตีเรียนซ้ำฟรี สามารถทดลองเรียนได้ทั้งทางออนไลน์ที่ SELF U Shop หรือ Walk-in เข้ามาทดลองเรียนได้ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line @xhange

CONTACT US!