Synonym 101

รวม 101 คำศัพท์ Synonym กวาดเรียบทุกสนาม เก็บ 100 คะแนนเต็ม!

Synonyms คือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายใกล้เคียง หรือเหมือนกัน แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทุกบริบท ทำให้คำศัพท์ Synonyms เป็นที่นิยมใช้ในการสอบต่างๆ คำศัพท์เหล่านี้ จึงเป็นคำศัพท์ที่คนเตรียมตัวสอบควรรู้ เพราะออกสอบทุกสนามสอบแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง TGAT, TPAT, A-Level หรือการสอบ IELTS, TOEIC, TOEFL ก็ไม่ต้องกลัวพลาด

การหา Synonyms มีความสำคัญกับการท่องไว้เพื่อสอบ และรู้ไว้เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เพราะในการสอบจะมีการใช้คำที่หลากหลายอยู่เสมอ การเข้าใจความหมายของคำศัพท์จะช่วยทำให้การสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่น ส่วนในชีวิตประจำวัน การใช้คำที่หลากหลายมากขึ้นก็จะนำไปสู่บทสนทนาที่มีความน่าสนใจ ไม่ซ้ำซาก และมีสีสันมากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จักกับ Synonym

Synonyms คือ คำเหมือน หรือ คำที่หมายถึงความหมายเดียวกัน หรือคล้ายกัน โดยนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้ภาษา และลดความซ้ำซากในบทสนทนา หรือการเล่าเรื่องราวที่ยาวๆ ซึ่งในพจนานุกรมจะมีตัวย่อ syn. ยกตัวอย่างคำที่มีความหมายเหมือนกันกับคำศัพท์หลักโดยไม่ต้องหาเองด้วย 

การใช้ Synonym ในข้อความหรือบทสนทนา ก็ทำได้โดยการใช้คำที่หลากหลาย แทนการใช้คำเดิมซ้ำในประโยคที่อยู่ใกล้เคียงกันตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับข้อความ 

ประโยชน์ของคำ Synonym

การใช้ Synonyms ในการสื่อสารจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในคำพูด หรือเรื่องเล่า ทำให้ผู้ฟัง หรือผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และช่วยให้ข้อความดูน่าสนใจมากขึ้น และเป็นการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ใช้ว่ามีความรู้เรื่องคำศัพท์ในระดับที่ดี อีกทั้งยังแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และการมีศิลปะในการพูด การเขียน และการสื่อสารที่ช่วยให้ประโยคมีความลื่นไหลมากขึ้นอีกด้วย

คำศัพท์ Synonym ที่แปลว่า สวย งดงาม ดีงาม เลิศ

คำศัพท์ Synonym ที่แปลว่า สวย งดงาม ดีงาม เลิศ

คำว่า สวย งดงาม ดีงาม เลิศ เป็นคำที่มีความหมายกว้าง นอกจากครอบคลุมเรื่องของรูปร่างหน้าตาคนเราแล้ว ยังสามารถพูดถึงวิวทิวทัศน์ ภาพวาด ศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งของ หรือแม้แต่ประสบการณ์ดีๆ ก็ยังใช้ได้ ทำให้คำที่แปลว่าสวย งาม ดีงาม เลิศ มีมากมาย และใช้งานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งคำศัพท์แต่ละคำอาจเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงต้องคอยสังเกตความเกี่ยวข้องอื่นๆ ของประโยค เพื่อหาคำศัพท์ Synonyms ที่เหมาะสม

1. Beautiful

 • คำแปล: สวย งดงาม
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She looked beautiful in her wedding dress.

2. Pretty​​ 

 • คำแปล: สวยงาม น่ารัก
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The flowers in the garden are so pretty.

3. Charming​ 

 • คำแปล: น่ารัก สดใส มีเสน่ห์
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The little girl had a charming smile.

4. Wonderful​ 

 • คำแปล: ดีงาม น่าทึ่ง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: We had a wonderful time on our vacation.

5. Stunning​

 • คำแปล: สวยอย่างอลังการ น่าประทับใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She looked absolutely stunning in her evening gown.

6. Angelic​​ 

 • คำแปล: งดงามเหมือนเทพบุตร หรือเทพธิดา
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The child had an angelic face.

7. Nice​​

 • คำแปล: ดี น่าสนใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He has a nice smile.

8. Splendid​ 

 • คำแปล: สุดยอด อลังการ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The view from the top of the mountain was splendid.

9. Gorgeous

 • คำแปล: สวยงาม เริดร่าง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She wore a gorgeous dress to the party.

10. Magnificent

 • คำแปล: ยอดเยี่ยม สง่างาม
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The palace was a magnificent structure with intricate details.

11. Alluring​​

 • คำแปล: ดึงดูด สะกดใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She had an alluring smile that captivated everyone in the room.

12. Marvelous​ 

 • คำแปล: น่าประทับใจ สวยงาม
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The view from the mountaintop was absolutely marvelous.

13. Elegant​​ 

 • คำแปล: ดูงาม สง่างาม
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The bride wore an elegant white gown on her wedding day.

14. Adorable

 • คำแปล: น่ารัก น่าเอ็นดู
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The little puppy was absolutely adorable with its fluffy fur.

15. Delightful​ 

 • คำแปล: น่ารื่นรมย์ น่าเบิกบาน
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: We had a delightful time at the beach, enjoying the sunshine and waves.

16. Delicate

 • คำแปล: รายละเอียดดี อ่อนโยน
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The delicate lacework on the dress added a touch of elegance.

17. Dazzling

 • คำแปล: เจิดจ้า สุกสว่าง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The fireworks display was truly dazzling, lighting up the night sky.

18. Fair

 • คำแปล: สวยงาม ใสซื่อ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The fair maiden attracted the attention of many suitors.

19. Classy​​

 • คำแปล: หรูหรา มีเอกลักษณ์
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She always dressed in a classy and sophisticated manner.

20. Good-looking​ 

 • คำแปล: หน้าตาดี มีเสน่ห์
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She caught the attention of many with her good-looking appearance.

21. Superb​​

 • คำแปล: ยอดเยี่ยม สุดยอด
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The chef prepared a superb gourmet meal that delighted the guests.

22. Divine

 • คำแปล: ล้ำโลก ดีเลิศ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The sunset over the ocean was a divine sight to behold.

23. Fascinating

 • คำแปล: น่าหลงใหล น่าสนใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She had a fascinating personality that drew people to her.
คำศัพท์ Synonym ที่แปลว่า มีความสุข ปลื้ม สบายใจ สุขสม

คำศัพท์ Synonym ที่แปลว่า มีความสุข ปลื้ม สบายใจ สุขสม

คำว่า มีความสุข ปลื้ม สบายใจ สุขสม เป็นคำที่มีความหมายที่แสดงถึงความรู้สึกดีที่มีต่อสถาณการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคำก็จะเหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป การหาคำศัพท์ Synonyms ที่เหมาะสมจึงต้องคอยสังเกตความเกี่ยวข้องอื่นๆ ของ ประโยคด้วย

24. Happy

 • คำแปล: มีความสุข ดีใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She felt happy and content with her life.

25. Delighted

 • คำแปล: ประทับใจ ดีใจมาก
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The audience gave a delighted applause after the performance.

26. Elated

 • คำแปล: รู้สึกมีความสุขสุดๆ ร่าเริง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She was elated when she found out she got accepted into her dream university.

27. Energetic

 • คำแปล: มีพลังงานมาก กระฉับกระเฉง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: After a good night’s sleep, she woke up feeling energetic and ready to take on the day.

28. Festive

 • คำแปล: เทศกาล สุขสันต์ สนุกสนาน
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: Everyone was in a festive mood, singing and dancing at the holiday party.

29. Hopeful

 • คำแปล: มีความหวัง อิ่มเอมใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The team was hopeful that they would win the game.

30. In high spirits

 • คำแปล: ร่าเริงมาก มีชีวิตชีวา
 • ชนิดของคำ: Idiom
 • ประโยคตัวอย่าง: After receiving good news, he was in high spirits and couldn’t stop smiling.

31. Keen

 • คำแปล: กระตือรือร้น สนใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He was always keen to learn new skills and expand his knowledge.

32. Pleasant

 • คำแปล: น่ายินดี น่าพอใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: They had a pleasant conversation over a cup of tea.

33. Pleased

 • คำแปล: พอใจ ถูกใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She was pleased with the results of her hard work.

34. Satisfied

 • คำแปล: พอใจ สบายใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The meal was delicious, and they left the restaurant feeling satisfied.

35. Thrilled

 • คำแปล: ตื่นเต้นมาก สนุกสนาน
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The fans were thrilled to see their favorite band perform live.

36. Zippy

 • คำแปล: กระฉับกระเฉง สดใส
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She wore a zippy outfit that caught everyone’s attention.
คำศัพท์ synonym ที่แปลว่า ความโกรธ ไม่ชอบ ขัดเคือง เสียใจ

คำศัพท์ synonym ที่แปลว่า ความโกรธ ไม่ชอบ ขัดเคือง เสียใจ

คำว่า ความโกรธ ไม่ชอบ ขัดเคือง เสียใจ เป็นคำที่มีความหมายแสดงถึงความรู้สึกไม่พอใจต่อสถาณการณ์ที่หลากหลาย และแตกต่างกัน การหาคำศัพท์ Synonyms ที่เหมาะสมจึงต้องคอยสังเกตความเกี่ยวข้องอื่นๆ ของประโยคด้วย

37. Anger

 • คำแปล: ความโกรธ
 • ชนิดของคำ: Noun
 • ประโยคตัวอย่าง: His face turned red with anger when he heard the news.

38. Aggravated

 • คำแปล: ทำให้โกรธ ทำให้รำคาญ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She was aggravated by the constant noise coming from the construction site.

39. Belligerent

 • คำแปล: เป็นฝ่ายต่อต้าน เป็นฝ่ายประชด
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The belligerent behavior of the two countries led to an escalation of tensions.

40. Bitterly

 • คำแปล: ขมขื่น ระคายเคือง
 • ชนิดของคำ: Adverb
 • ประโยคตัวอย่าง: He spoke bitterly about his failed business venture.

41. Furious

 • คำแปล: โกรธมาก โมโหมาก
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She was furious when she discovered that her car had been stolen.

42. Galled

 • คำแปล: รู้สึกกระตุ้น รู้สึกโกรธ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The unfair treatment galled him and he decided to speak up.

43. Grim

 • คำแปล: น่ากลัว น่าสลด
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The news of the accident cast a grim shadow over the family.

44. Hostile

 • คำแปล: เป็นศัตรู มีความท้าทาย
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The two rival teams faced each other with hostile expressions.

45. Impatient

 • คำแปล: ไม่อดทน เบื่อ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The impatient customer tapped his fingers on the counter.

46. Infuriated

 • คำแปล: โกรธมาก โมโหมาก
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He was infuriated by the constant delays and cancellations of his flights.

47. Intense

 • คำแปล: เข้มข้น รุนแรง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The intense heat made it difficult to go outside during the day.

48. Mad

 • คำแปล: โกรธมาก โมโหมาก
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She was mad at her friend for forgetting her birthday.

49. Resentful

 • คำแปล: ไม่พอใจ เกลียดชัง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He couldn’t help but feel resentful when he saw his colleagues getting promoted.

50. Storming

 • คำแปล: โกรธรุนแรง โมโหรุนแรง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The storming wind blew off the roof of the house.

51. Ticked off

 • คำแปล: โกรธมาก ไม่พอใจมาก
 • ชนิดของคำ: Idiomatic phrase/Verb phrase
 • ประโยคตัวอย่าง: She was really ticked off when she found out her car had been towed.

52. Uptight

 • คำแปล: ตึงเครียด หมกมุ่น
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He’s always so uptight about keeping everything in order.

53. Vengeful

 • คำแปล: แค้นเคือง พยาบาท
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The vengeful character in the movie sought revenge on those who wronged him.

54. Vindictive

 • คำแปล: ผูกใจเจ็บ อาฆาตแค้น
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She has a vindictive nature and never forgets a slight.
คำศัพท์ synonym ที่แปลว่า กลัว, เกรง, เกลียด, ตระหนก,เครียด

คำศัพท์ synonym ที่แปลว่า กลัว, เกรง, เกลียด, ตระหนก,เครียด

คำว่า กลัว เกรง เกลียด ตระหนก เครียด เป็นคำที่มีความหมายที่แสดงถึงความรู้สึกไม่สบายใจมีต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มีอยู่หลากหลาย และแตกต่างกันไป การหาคำศัพท์ Synonyms ที่เหมาะสมจึงต้องคอยสังเกตความเกี่ยวข้องอื่นๆ ของ ประโยคด้วย

55. Fear

 • ชนิดของคำ: Noun
 • ประโยคตัวอย่าง: He couldn’t shake off the feeling of fear as he walked through the dark alley.
 • คำแปล: ความกลัว

56. Anxious

 • คำแปล: กระวนกระวาย ว้าวุ่น
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She felt anxious about the upcoming exam and couldn’t sleep.

57. Cautious

 • คำแปล: ระมัดระวัง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The hiker proceeded with cautious steps along the slippery trail.

58. Distressed

 • คำแปล: ทุกข์ใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She looked visibly distressed after receiving the bad news.

59. Fearful

 • คำแปล: หวาดกลัว
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The child was fearful of the thunderstorm and hid under the blankets.

60. Fretful

 • คำแปล: อึดอัดใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The baby was fretful and couldn’t be calmed down easily.

61. Nervous        

 • คำแปล: กระสับกระส่าย
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He felt nervous before his job interview and couldn’t stop fidgeting.

62. Petrified

 • คำแปล: กลัวจนตัวแข็ง ขยับตัวไม่ได้
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The horror movie left her petrified, unable to move or scream.

63. Pressured

 • คำแปล: กดดัน
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He felt pressured to meet the tight deadline and worked late into the night.

64. Scared

 • คำแปล: กลัว
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The loud noise scared the cat, and it quickly ran away.

65. Stressed

 • คำแปล: เครียด
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She felt overwhelmed and stressed due to the high workload.

66. Tense

 • คำแปล: ตึงเครียด
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The atmosphere in the room became tense as the argument escalated.

67. Ugly

 • คำแปล: น่ารังเกียจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: His behavior towards others was ugly and disrespectful.

68. Uneasy

 • คำแปล: ไม่สบายใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The uneasy silence in the room made everyone feel uncomfortable.
คำศัพท์ Synonym ที่แปลว่า ความสับสน ยุ่งเหยิง งงงวย ความทุลักทุเล

คำศัพท์ Synonym ที่แปลว่า ความสับสน ยุ่งเหยิง งงงวย ความทุลักทุเล

คำว่า ความสับสน ยุ่งเหยิง งงงวย ความทุลักทุเล เป็นคำที่มีความหมายที่แสดงถึงความสับสนต่อสถานการณ์ ที่หลากหลายและแตกต่างกันไป การหาคำศัพท์ Synonyms ที่เหมาะสมจึงต้องคอยสังเกตความเกี่ยวข้องอื่นๆ ของประโยคด้วย

69. Confusion

 • คำแปล: ความสับสน
 • ชนิดของคำ: Noun
 • ประโยคตัวอย่าง: The sudden change in plans led to confusion among the team members.

70. Ambivalent

 • คำแปล: สองจิตสองใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She felt ambivalent about accepting the job offer as it had both pros and cons.

71. Disordered

 • คำแปล: ไม่เป็นระเบียบ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: His disordered desk made it difficult for him to find important documents.

72. Dizzy

 • คำแปล: เวียนหัว
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The spinning amusement park ride made her feel dizzy and disoriented.

73. Flustered

 • คำแปล: ตื่นใจ ทำตัวไม่ถูก
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He became flustered when asked to speak in public and stumbled over his words.

74. Hesitant

 • คำแปล: ลังเล
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She was hesitant to make a decision without more information.

75. Indecisive

 • คำแปล: ตัดสินใจไม่ได้
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: His indecisive nature made it challenging for him to choose a career path.

76. Puzzled

 • คำแปล: งง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The complex puzzle left him puzzled and unable to find a solution.

77. Speechless

 • คำแปล: พูดไม่ออก
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The surprising news left her speechless, unable to find words to express her emotions.

78. Stumped

 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The difficult riddle stumped him, and he couldn’t figure out the answer.
 • คำแปล: งงงัน

79. Stunned

 • คำแปล: อึ้งค้าง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He was stunned by the breathtaking view from the mountaintop.

80. Taken-aback

 • คำแปล: ประหลาดใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She was taken aback by his unexpected confession of love.
คำศัพท์ Synonym ที่แปลว่า ภาวะซึมเศร้า โทมนัส เหี่ยวห่อ ท้อถอย

คำศัพท์ Synonym ที่แปลว่า ภาวะซึมเศร้า โทมนัส เหี่ยวห่อ ท้อถอย

คำว่า ภาวะซึมเศร้า โทมนัส เหี่ยวห่อ ท้อถอย เป็นคำที่มีความหมายแสดงถึงความเสียใจ หรือผิดหวังต่อสถานการณ์ที่มีอยู่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป การหาคำศัพท์ Synonyms ที่เหมาะสมจึงต้องคอยสังเกตความเกี่ยวข้องอื่นๆ ของประโยคด้วย

81. Depression

 • คำแปล: ซึมเศร้า
 • ชนิดของคำ: Noun
 • ประโยคตัวอย่าง: She has been struggling with depression for years and seeks professional help.

82. Crushed

 • คำแปล: สิ้นหวัง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: After failing the exam, he felt crushed and doubted his abilities.

83. Dejected

 • คำแปล: เสี่ยขวัญ เสียกำลังใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The team’s loss in the championship left them dejected and disappointed.

84. Despondent

 • คำแปล: หมดกำลังใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The constant rejections made him despondent, and he considered giving up.

85. Empty

 • คำแปล: ว่างเปล่า
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: After the breakup, she felt an empty void in her heart.

86. Funk

 • คำแปล: มีอารมณ์เสีย
 • ชนิดของคำ: Noun
 • ประโยคตัวอย่าง: He couldn’t shake off the feeling of being in a funk after the argument.

87. Grim

 • คำแปล: มืดมน
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The situation looked grim with no signs of improvement in sight.

88. Hopeless

 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He felt hopeless after the project failed to meet expectations.
 • คำแปล: หมดหวัง

89. In despair

 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She cried out in despair when she realized she had lost everything.
 • คำแปล: อย่างสิ้นหวัง

90. Lost

 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He felt lost and confused in a new city without any familiar faces.
 • คำแปล: สับสน ไม่รู้จะเริ่มจากไหน

91. Tearful

 • คำแปล: น้ำตาซึม
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The emotional movie left the audience tearful and moved.

92. Tragic

 • คำแปล: น่าสลดใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The sudden death of a young child was a tragic event that shocked the community.

93. Uncomfortable

 • คำแปล: ไม่สบายใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The hard wooden chair made him feel uncomfortable during the long meeting.

94. Upset

 • คำแปล: ไม่พอใจ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: She was upset by the rude comments made by her co-worker.

95. Worried

 • คำแปล: กังวล
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He was worried about his upcoming job interview and couldn’t sleep well.
คำศัพท์ synonym ที่แปลว่า ตรงกันข้าม แปลกประหลาด

คำศัพท์ synonym ที่แปลว่า ตรงกันข้าม แปลกประหลาด

คำว่า ตรงกันข้าม แปลกประหลาด เป็นคำที่มีความหมายถึงความแตกต่างจากปกติ ซึ่งแต่ละคำก็จะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป การหาคำศัพท์ Synonyms ที่เหมาะสมจึงต้องคอยสังเกตความเกี่ยวข้องอื่นๆ ของประโยคด้วย

96. Contradictory

 • คำแปล: ขัดแย้ง
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: Her actions and words were contradictory, leaving everyone confused.

97. Wicked

 • คำแปล: ชั่วร้าย
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The wicked witch cast a spell on the princess, turning her into a frog.

98. Abnormal

 • คำแปล: ไม่ปกติ
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The abnormal test results indicated a potential health issue.

99. Bad-tempered

 • คำแปล: อารมณ์เสีย
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: He’s always grumpy and bad-tempered in the mornings before he has his coffee.

100. Cantankerous

 • คำแปล: เจ้าอารมณ์ ขี้หงุดหงิด
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The old man was known for being cantankerous and constantly picking fights.

101. Capricious

 • คำแปล: แปรปรวน
 • ชนิดของคำ: Adjective
 • ประโยคตัวอย่าง: The weather in this region is capricious, with sudden changes from sunshine to rain.

สรุป

การหาคำศัพท์ synonym สามารถหาได้ในพจนานุกรมตรงส่วนที่มีตัวย่อ syn. โดยการใช้ Synonym ควรนำมาใช้เมื่อต้องการเพิ่มความหลากหลายในการใช้ศัพท์ในเรื่องที่เราเขียน หรือพูด เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนคำศัพท์เดิมซ้ำๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องการเพิ่มความน่าสนใจ และความหลากหลายให้กับประโยค หรือเรื่องที่เรากำลังพูดถึง นอกจากนี้ คำศัพท์ Synonym ยังเป็นที่นิยมในการนำมาออกสอบทุกรูปแบบ ซึ่งผู้สอบควรหาความแตกต่างระหว่างคำศัพท์เหล่านี้ให้ดี เพื่อไม่ให้โดนหลอกให้ทำข้อสอบผิดเอาเสียง่ายๆ

CONTACT US!