สรุปวิธีใช้ Correlative Conjunctions แบบง่ายๆ


Correlative Conjunctions คือคำเชื่อมประโยค (Conjunction) ที่ต้องใช้คู่กันเสมอ ใช้เชื่อมประโยคที่มีน้ำหนักหรือใจความสำคัญเท่า ๆ กัน เช่น

1. as…as… = …เท่ากับ… (ใช้เชื่อมสองสิ่งที่มีคุณสมบัติเท่ากัน)

ตัวอย่าง
Bella is as beautiful as her mother.
(เบลล่าสวยเหมือนแม่ของเธอ)

2. both…and… = ทั้ง…และ…

ตัวอย่าง
Both Lisa and Jenny are attending a ballet class.
(ทั้งลิซ่าและเจนนี่เรียนเต้นบัลเลต์)

3. either…or… = ไม่…ก็… (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวอย่าง
Either Chris or Robert is likely to win this game.
(ไม่คริสก็โรเบิร์ตน่าจะชนะเกมนี้)

You can either stay in this room or go to the beach with us.
(เธอจะอยู่ในห้องก็ได้ หรือจะไปชายหาดกับพวกเรา)

4. neither…nor… = ไม่ทั้งสองอย่าง (ไม่ใช่ทั้งคู่ เป็นปฏิเสธ)

ตัวอย่าง
Neither Harry nor Jane likes to read.
(ทั้งแฮร์รี่และเจนไม่ชอบอ่านหนังสือ)

Timmy neither works out at the gym nor goes jogging.
(ทิมมี่ไม่ออกกำลังกายที่ยิมหรือออกไปวิ่งเลย)

5. rather…than… = …ดีกว่า… (ชอบอีกตัวเลือกมากกว่า)

ตัวอย่าง
I would rather have coffee than tea.
(ฉันขอดื่มกาแฟดีกว่าดื่มชา)

6. not only…but also… = ไม่เพียงแต่…แต่ยัง…

ตัวอย่าง
I’m not only hungry but also tired.
(ฉันไม่เพียงแต่หิวเท่านั้น แต่ยังเหนื่อยด้วย)

ลองฝึกใช้และฝึกสังเกตกันนะคะ การใช้คำเชื่อมจะช่วยให้งานเขียนและการพูดของเราลื่นไหล สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ และดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยค่ะ 😊


สรุปแกรมมาร์แบบเข้าใจง่ายๆ แบบนี้ ยังมีอีกเพียบ!
ในหนังสือ Grammalogic คู่มือแกรมมาร์ฉบับพกพาสะดวก

สามารถสั่งซื้อ / ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ได้เลย


CONTACT US!