คุณเป็นนักสอบ TOEIC แบบไหน? - XChange English

คุณเป็นนักสอบ TOEIC แบบไหน?

TOEIC พาร์ท Reading ฆ่าคนมานักต่อนัก” แสดงตัวกันหน่อยว่าในห้องสอบคุณเป็นนักสอบสไตล์ไหน?

แบบที่ 1 : Speed Demon

เป็นนักอ่านไวแต่ไม่ถนัดในแกรมมาร์

จุดเด่น

  • อ่านเนื้อหาครบถ้วน
  • มองเห็นคำตอบทันที

จุดด้อย

  • นั่งงงในดง Grammar

แบบที่ 2 : Grammar Expert

อ่านช้าแต่แกรมมาร์เป๊ะ

จุดเด่น

  • ทำข้อสอบได้แม่นยำ
  • พร้อมลุยทุกแกรมมาร์

จุดด้อย

  • นั่งงงในดง Reading

แบบที่ 3 : Hybrid Type

อ่านพอได้แกรมมาร์พอไหว

จุดเด่น

  • พร้อมสู้แกรมมาร์
  • จับ Keyword ได้

จุดด้อย

  • นั่งงงในดง Passage
CONTACT US!