✈️ สายการบิน Finnair รับสมัครลูกเรือชาย-หญิง ขอ TOEIC 700+

สายการบิน Finnair สายการบินแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์ 🇫🇮
เปิดรับสมัครลูกเรือทั้งชายและหญิง

Nikkyro_

24 ตุลาคม 2019
CONTACT US!