หลักสูตรเรียน Grammar ผ่านการอ่าน จำแม่น ฝังลึก!

คอร์ส Grammar Through Reading


รายละเอียด

  • ปูพื้นฐานตั้งแต่เรื่อง Tense จนถึงแกรมมาร์ออกสอบ TOEIC

  • เนื้อหาเข้มข้น พร้อมสรุป และแบบฝึกหัดทบทวนทุกบท

  • เพียง 1,500 บาท

บริการจัดส่งหนังสือเรียน "ฟรี"

CONTACT US!