หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ (Medical Professionals)

คอร์ส English for Medical Professionals


รายละเอียด

  • ปูพื้นฐาน พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร "สายการแพทย์" โดยเฉพาะ

  • บทเรียนกระชับ จำศัพท์+ประโยคไปใช้จริงได้ทันที

  • เพียง 1,500 บาท

บริการจัดส่งหนังสือเรียน "ฟรี"

CONTACT US!