หลักสูตรเรียนศัพท์ & แต่งประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น English for Beginners

คอร์ส English For Beginners 2


รายละเอียด

  • เริ่มต้นตั้งแต่บทสนทนา ไวยากรณ์ และประโยคในชีวิตประจำวัน

  • เนื้อหาครอบคลุม นำไปใช้ได้ทั้งการสื่อสารและการทำงาน

  • เพียง 1,500 บาท

บริการจัดส่งหนังสือเรียน "ฟรี"

CONTACT US!