หลักสูตรการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Business Presentation & Public Speaking

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


รายละเอียด

  • หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในกานำเสนองานและพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ

  • ไม่มีพื้นฐานก็เรียนเข้าใจ

  • เพียง 1,500 บาท

บริการจัดส่งหนังสือเรียน "ฟรี"

CONTACT US!