คอร์ส GMAT IR & AWA

เตรียมพร้อมสู่ Business School พาร์ทการใช้เหตุผล & วิเคราะห์


รายละเอียด

  • บทเรียนครอบคลุม การแปลข้อมูลโดยใช้เหตุผลเชิงบูรณาการ (IR: Integrated Reasoning) และเขียนเพื่อสื่อสารเชิงวิเคราะห์ (AWA: Analytical Writing Assessment)

  • สอนโดยครูพี่เฮง ปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ University of Wisconsin-Milwaukee, USA & ครูพี่พีท ปริญญาโท Mechanical Engineering จาก University of Wisconsin-Madison, USA

  • เรียนได้ไม่อั้น ตลอดอายุคอร์ส 2 เดือน

เรียน Online สะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือเรียนที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ มีบริการจัดส่งหนังสือเรียนทั้ง Set ถึงหน้าบ้าน สมัครด่วน!! เพียง 1,800 บาท

CONTACT US!