Australia Awards ทุนเรียนต่อ ป.โท ออสเตรเลีย

สวัสดีน้องๆ ทุกคนค่ะ วันนี้พี่ยูริ XChange มีข่าวทุนดีๆ สำหรับใครที่กำลังวางแผนหรือกำลังมองหาทุนไปเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศออสเตรเลีย ปีนี้รัฐบาลออสเตรเลียก็มีทุนมามอบให้แล้วเช่นกันค่ะ โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Australia Awards Scholarship” เป็นทุนให้เปล่าเต็มจำนวน ไม่มีข้อผู้มัด ที่สำคัญ คนไทยอย่างเราสมัครได้ ว่าแล้วก็มาดูรายละเอียดทุนกันค่ะ

รู้จักทุน Australia Awards ASEAN Scholarship

เป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียมอบให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ไทย บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2023 ถือเป็นโอกาสสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยที่ต้องการศึกษาต่อ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรเลียอีกด้วย โดยปีนี้มีโควต้ามอบให้ถึง 10 ทุน

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • Maritime (การเดินเรือ)
 • Connectivity (การเชื่อมต่อ)
 • Economic (เศรษฐกิจ)
 • Sustainable Development Cooperation (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

เปิดรับทุนจำนวน 10 ทุน

สิทธิประโยชน์และการสนับสนุน

 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าตั้งต้นเพื่อเตรียมตัวอยู่ในออสเตรเลีย
 • ประกันสุขภาพ
 • โปรแกรมทางวิชาการเบื้องต้น
 • เงินสนับสนุนทางวิชาการเบื้องต้น
 • เงินช่วยเหลืองานภาคสนามสำหรับนักศึกษาวิจัย และนักศึกษาปริญญาโท
 • สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Indo-Pacific Emerging Leaders Program

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครจากประเทศบรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทุนกำหนด

 • เป็นพลเมืองไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด*
 • ตอบคำถามในฟอร์มการสมัครครบถ้วน

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

 • TOEFL iBT ขั้นต่ำ 90 คะแนน
 • TOEFL ITP/PBT ขั้นต่ำ 575 คะแนน
 • IELTS ขั้นต่ำ 6.5 (พาร์ตละไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • PTE Academic ขั้นต่ำ 61 คะแนน

ในการสมัครทุนนี้ น้องๆ ไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ถ้าเคยหรือกำลังเรียนที่ออสเตรเลียใน 2 ปีที่ผ่านมา, เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรืออยู่ในประเทศ/เรียนจบจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม: Australia Awards

เอกสารประกอบการยื่นทุน

 • Birth Certificate (สูติบัตร)
 • Passport (หนังสือเดินทาง)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Transcript (ใบแสดงผลการเรียน)
 • ใบประกาศณียบัตรจบการศึกษา
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS, PTE Academic) *เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ ระบุข้อมูลส่วนตัวและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย (ศึกษาคู่มือการกรอกใบสมัคร)

กำหนดการรับสมัคร

 • ปิดรับสมัคร: 29 เมษายน 2565
 • ประกาศผล: ปลายปี 2565
 • เดินทาง: ปี 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่อีเมล mis@australiaawardsindonesia.org โดยใส่หัวเรื่องว่า “Inquiry ASEAN Scholarship”


ข้อสอบ TOEFL iBT

TOEFL iBT เป็นข้อสอบวัดความรู้ความสามาถภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ อ่าน-ฟัง-พูด-เขียน เน้นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) และการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เจอในมหาวิทยาลัย เช่น การฟังบรรยาย บทสนทนาในมหาวิทยาลัย เรื่องอ่านจากหนังสือเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารที่สามารถใช้ยื่นสมัครทุน Fulbright 2023 ใครที่ยังไม่คุ้นชื่อหรือไม่เคยสอบ TOEFL iBT มาทำความรู้จักแนวข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบจริงกันได้เลย

TOEFL iBT โดยปกติจะมีการจัดสอบที่ศูนย์สอบ ผ่านคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 120 คะแนน (ทักษะละ 30 คะแนน) สามารถสมัครสอบผ่านศูนย์ หรือสมัครเองผ่าน Website ของ ETS ก็ได้ โดยระหว่างการสอบ ทางศูนย์สอบจะแจกกระดาษเปล่าให้เราสามารถจดโน๊ตได้ และใช้เวลาทำข้อสอบประมาณ 3.5 ชั่วโมง

เราลองมาดูตัวอย่างหน้าตาข้อสอบแต่ละพาร์ตกันเลย

READING

รูปแบบข้อสอบ: ตอบคำถามจากเรื่องอ่าน (Reading Passages) ความยาวเรื่องละประมาณ 700 คำ อ่าน 3-4 เรื่อง เรื่องละ 10 คำถาม

จำนวนข้อ: 30-40 ข้อ

เวลาในการสอบ: มีเวลาทำ 54-72 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Reading
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Reading Test

LISTENING

รูปแบบข้อสอบ: ฟังบทสนทนา (Conversations) และการบรรยายในห้องเรียน (Lectures)

 • การบรรยายในห้องเรียน (Lectures) 3-4 บท ความยาวประมาณ 3-5 นาที ตอบคำถาม 6 ข้อ/บท
 • บทสนทนา (Conversations) 2-3 บท ความยาวประมาณ 3 นาที ตอบคำถาม 5 ข้อ/บท

จำนวนข้อ: 28-39 ข้อ

เวลาในการทำข้อสอบ: มีเวลาทำ 41-57 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Listening
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Listening
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Listening

หลังจบพาร์ตการฟัง มี พัก BREAK 10 นาที

SPEAKING

💬 พูดตอบผ่านชุดหูฟัง 4 ข้อ

 • Independent Task Q1: ดูคำถามแล้วพูดตอบ มีเวลาเตรียมคำตอบ 15 วินาที เวลาตอบ 45 วินาที
 • Integrated Task Q2: อ่านข้อความ (เวลาอ่าน 45 วินาที) จากนั้นฟัง Conversation ที่พูดถึงข้อความ แล้วพูดตอบ มีเวลาเตรียมคำตอบ 30 วินาที เวลาตอบ 60 วินาที
 • Integrated Task Q3: อ่านข้อความ (เวลาอ่าน 45 วินาที) จากนั้นฟัง Lecture ที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่อ่าน แล้วพูดตอบ มีเวลาเตรียมคำตอบ 30 วินาที เวลาตอบ 60 วินาที
 • Integrated Task Q4: ฟัง Lecture แล้วพูดตอบคำถาม (ส่วนใหญ่จะเป็นการสรุปความเรื่องที่ฟังไป) มีเวลาเตรียมคำตอบ 20 วินาที เวลาตอบ 60 วินาที

4 ข้อ

มีเวลาทำ17 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Speaking
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Speaking

พิมพ์เรียงความตอบ

 • Integrated Task (มีเวลาพิมพ์ 20 นาที): อ่านบทความ (เวลาอ่าน 3 นาที) และฟังบรรยายสั้นๆ ที่เกี่ยวกับบทความนั้น จากนั้นพิมพ์ตอบถึงสิ่งที่ได้อ่านและฟัง (ความยาว 150-225 คำ)
 • Independent Task (มีเวลาพิมพ์ 30 นาที): อ่านคำถามแล้วพิมพ์ตอบ โดยอิงจากความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวของเราเอง (ความยาวขั้นต่ำ 300 คำ)

จำนวนข้อ: 2 ข้อ

มีเวลาทำ 50 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL Writing
ตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT Writing
CONTACT US!