หลักสูตรการสื่อสารและติดต่อทางโทรศัพท์เชิงธุรกิจ Business Meeting & Telephoning

คอร์ส Business Communications (Meeting & Telephoning)


รายละเอียด

  • หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและติดต่อทางโทรศัพท์ทางธุรกิจ

  • ไม่มีพื้นฐานก็เรียนเข้าใจ

  • เพียง 1,500 บาท

บริการจัดส่งหนังสือเรียน "ฟรี"

CONTACT US!