ติว toeic ก่อนสอบ

ก่อนสอบ TOEIC ต้องทำอะไรบ้าง? รวมเทคนิคทำข้อสอบพิชิตคะแนนสูง

สำหรับที่วางแผนสอบ TOEIC จะด้วยสอบเพื่อเอาคะแนนเพื่อไว้ใช้ศึกษาต่อ หรือ ยื่นตอนสมัครงานก็ดี การเตรียมตัวก่อนสอบนั้นก็ถือว่าสำคัญอย่างมาก เพราะการที่จะสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนดี ๆ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัว และ ฝึกฝนให้เพียงพอ เพื่อให้คุณมีความมั่นใจ และ สามารถทำข้อสอบได้ดีที่สุด วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเทคนิคการติว TOEIC ที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัว และ ทำข้อสอบได้อย่างราบรื่น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบ TOEIC

การสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นอีกหนึ่งการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสาร ด้านการฟัง และ การอ่าน โดยข้อสอบ TOEIC จะมีให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ TOEIC Listening & Reading และ TOEIC Speaking & Writing แต่ในประเทศไทยจะนิยมสอบแบบแรกมากกว่า

รูปแบบการสอบ TOEIC Listening & Reading เป็นอย่างไร 

ข้อสอบ TOEIC เป็นการทดสอบการฟัง และ การอ่าน ทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน (แบ่งเป็น Part ละ 495 คะแนน) โดยข้อสอบทั้งหมดเป็นแบบเลือกตอบ เนื้อหาการสอบทั้ง 2 พาร์ท มีดังนี้ 

  • TOEIC Listening : มีทั้งหมด 100 ข้อ เวลาสอบ 45 นาที ข้อสอบจะเป็นรูปแบบ Multiple Choice มีทั้งให้ดูภาพ ฟังเสียง ฟังบทสนทนา
  • TOEIC Reading : มีทั้งหมด 100 ข้อ เวลาสอบ 75 นาที ข้อสอบในพาร์ทนี้จะเป็นการวัดเรื่อง คำศัพท์ Grammar ต่าง ๆ 

จะเห็นว่า การสอบ TOEIC เริ่มมีบทบาทมากขึ้นทั้งเพื่อใช้ในการสอบจบเป็น exit exam, ไปทำงานต่างประเทศ รวมถึงใช้ยื่นสมัครงานในองค์กรต่าง ๆ ที่ปัจจุบันเริ่มมีการใช้ผลคะแนน TOEIC เป็นเกณฑ์ในการสมัครงานมากขึ้น

ผลคะแนนสอบ TOEIC มีระดับไหนบ้าง

การสอบ TOEIC เป็นการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสื่อสารตามบริบทต่าง ๆ เช่น ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ เรียนต่อต่างประเทศ หรืออาจจะเพื่อไว้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผลคะแนน TOEIC  จะถูกแบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยไล่จากสูงสุด ไปต่ำสุด ดังนี้

  • Internation Professional Proficiency (905 – 990 คะแนน) เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์
  • Working Proficiency Plus (785 – 900 คะแนน) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Limited Working Proficiency (605 – 780 คะแนน) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั่วไปในระดับจำกัด
  • Elementary Proficiency Plus (405 – 600 คะแนน) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปได้
  • Elementary Proficiency (255 – 400 คะแนน) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์พื้นฐานได้
  • Basic Proficiency (10 – 250 คะแนน) สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อเอาตัวรอดในยามจำเป็นเท่านั้น

โดยทั่วไป เกณฑ์คะแนน TOEIC สำหรับใช้สมัครงานบริษัทเอกชน ที่มีการร้องขอให้ยื่นคะแนนสอบประกอบการพิจารณารับเข้าทำงาน จะอยู่ที่ 550 – 600 คะแนน แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติ จะอยู่ที่ 600 – 700 คะแนน ส่วนใครที่จะทำงานเกี่ยวกับสายการบิน คะแนน TOEIC จะอยู่ที่ 700 คะแนนขึ้นไป

เข้าสอบ toeic

แชร์เทคนิค ติว TOEIC พิชิตคะแนนสูง

หลังจากที่เราได้ทราบถึงประเภทของการสอบ TOEIC แล้ว ทีนี้ก็ได้เวลาเตรียมตัว ติว TOEIC นี่คือเทคนิคเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ของคุณให้ได้คะแนนดี เพื่อให้คุณมั่นใจ และ พร้อมสำหรับการสอบมากยิ่งขึ้น มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1. จัดตารางเวลาในการเตรียมตัว

เมื่อคุณรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC แล้ว ก็มาเริ่มจัดตารางเวลาในการเตรียมตัวกันเลย โดยคุณควรแบ่งเวลาให้กับการเรียนรู้แต่ละพาร์ทอย่างเหมาะสม เช่น การเรียนรู้คำศัพท์ การฝึกทำข้อสอบ เป็นต้น

2. ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

การเตรียมตัวก่อนสอบ TOEIC ควรฝึกทักษะที่จะเป็นต้องใช้ในการสอบ เริ่มตั้งแต่ ทักษะการฟัง ฝึกฟังจากสื่อต่างๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ทักษะการอ่าน เช่น บทความต่าง ๆ หรือหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงทักษะในการเข้าใจ และ ตอบคำถาม ฝึกฝนการใช้ศัพท์ ในบริบทต่าง ๆ และ ทบทวนหลักไวยากรณ์ ฝึกฝนการทำโจทย์แกรมม่า

3. ฝึกทำข้อสอบ TOEIC บ่อย ๆ

การที่จะเก่ง TOEIC ต้องมีการฝึกฝน โดยเฉพาะการฝึกทำข้อสอบเก่า จะช่วยให้เราคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ ฝึกฝนการจัดการเวลา โดยการจับเวลาเสมือนจริง และ ฝึกฝนเทคนิคการทำข้อสอบ 

4. แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ ทั้ง 2 Part

Part 1 (Listening) แนะนำให้ฟังคำถามให้เข้าใจก่อนเลือกคำตอบ จดโน้ตสั้น ๆ เพื่อช่วยจำ ไม่ต้องพยายามฟังทุกคำ ฟังใจความสำคัญ ตอบคำถามตามลำดับ

Part 2 (Reading) แนะนำให้อ่านโจทย์ให้จบก่อนอ่านตัวเลือก จับใจความสำคัญของบทความ

5. พักผ่อนให้เพียงพอ

การพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญมากก่อนการสอบ TOEIC เพราะจะช่วยให้คุณมีสมาธิ และ ความจำที่ดีในการทำข้อสอบ ดังนั้นคุณควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมงในคืนก่อนวันสอบ

6. ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา

คุณควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไปสอบ แนะนำให้ไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมตัว และ ทำใจให้สงบก่อนการสอบ

7. ทำข้อสอบโดยไม่เร่งรีบ

เนื่องจากการเร่งรีบอาจทำให้คุณผิดพลาด หรือ เข้าใจผิดได้ เมื่อคุณทำข้อสอบเสร็จแล้ว อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของคุณอีกครั้งก่อนที่จะส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณตอบคำถามได้ถูกต้องทั้งหมด

เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัว และ ทำข้อสอบ TOEIC ได้อย่างมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาโครงสร้างของข้อสอบ ศึกษาคำศัพท์ และ ภาษาไวยากรณ์ เตรียมตัวกับการทำโจทย์ และ ทำข้อสอบแบบจำลอง และ ฝึกทักษะในการจัดการเวลา ด้วยความพยายาม และ การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง คุณจะสามารถพิชิตคะแนน TOEIC ได้สำเร็จ

อัปเดตล่าสุดจากทาง CPA (Thailand) กรณีผู้ที่ทำการสอบ TOEIC ไปแล้ว และ ต้องการสอบซ้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงการเว้นระยะการสอบ TOEIC ดังนี้

ติว TOEIC ต้อง XCHANGE English สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคอร์สตอบโจทย์ทุกพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน เสริมเทคนิค จนถึงตะลุยโจทย์ อ่อนภาษาก็เรียนเข้าใจ และ ทุกคอร์ส TOEIC ที่ XCHANGE English เนื้อหาเข้มข้น ตอบโจทย์ทุกระดับคะแนนที่คุณต้องการ พร้อมรับรองผล! มีการันตีเรียนซ้ำฟรี สามารถทดลองเรียนได้ทั้งทางออนไลน์ที่ SELF U Shop หรือ Walk-in เข้ามาทดลองเรียนได้ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

CONTACT US!