#แจกฟรี Roadmap เตรียมตัวเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

📌 #แจกฟรี Roadmap เตรียมตัวเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี 🎓 สอบชิงทุน เรียนต่อระดับปริญญาที่ต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด แต่ต้องมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 1 ปี! ✅ คะแนนภาษาอังกฤษต้องมี ✅ เอกสารต้องครบ ✅ Statement ต้องพร้อม ———————————————– สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่ลิงก์ http://bit.ly/RoadmapGG18

Read More

ทำไมต้องสอบ TOEIC?

TOEIC คือ การสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะด้านการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน-ธุรกิจ ผลการทดสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทำไมต้อง TOEIC? TOEIC เป็นข้อสอบที่มีผู้เข้าสอบเกือบห้าล้านคนต่อปี และเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรหลายแห่ง เป็นเครื่องวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นกลาง TOEIC จะทำให้ผู้เข้าสอบสามารถ • บ่งชี้ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนในปัจจุบัน • ตั้งเป้าหมายการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างมีระบบ • เพิ่มความสามารถด้านการสื่อสาร และความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน • เสริมคุณสมบัติเพื่อตำแหน่งงานใหม่ หรือการเลื่อนขั้นในองค์กร • กระตุ้นให้หัวหน้างานมีส่วนร่วม ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงาน ใครควรสอบ TOEIC? • นักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อขอทุนการศึกษาต่างประเทศ • นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อยื่นจบการศึกษา • นักศึกษาหรือบุคคลทั่ัวไปที่เตรียมหางาน • พนักงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เช่น โรงแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว โรงพยาบาล • ผู้ทำงานด้านการบริหาร การขายที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน • บุคคลทั่วไปที่ต้องการปรับฐานเงินเดือน    

Read More

ทำไมต้องสอบ TOEFL?

TOEFL คืออะไร ? TOEFL : Test of English as a Foreign Language TOEFL คือการทดสอบภาษาอังกฤษทีได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดในโลก วัดความสามารถทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์การศึกษาต่อ หรือทำงานในต่างประเทศ ทำไมต้อง TOEFL? ยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษทุกทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) บ่งชี้ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงสู่การใช้งานกับเจ้าของภาษา เปิดประตูโอกาสทั่วโลก สถานศึกษากว่า 9,000 แห่งใน 130 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ คะแนนสอบ TOEFL สามารถใช้ยื่นแทนผลคะแนน IELTS, CU-TEP และ TU-GET ในการสอบเข้าคณะแพทย์หลักสูตรนานาชาติ ใครควรสอบ TOEFL? นักเรียนที่วางแผนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ที่เตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ที่เตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ นักเรียนหลักสูตรนานาชาติที่ต้องใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและจบการศึกษา ผู้ที่ต้องการวัดความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง […]

Read More

คุณเป็นนักสอบ TOEIC แบบไหน?

คุณเป็นนักสอบ TOEIC แบบไหน? “TOEIC พาร์ท Reading ฆ่าคนมานักต่อนัก” แสดงตัวกันหน่อยว่าในห้องสอบคุณเป็นนักสอบสไตล์ไหน? แบบที่ 1 : Speed Demon เป็นนักอ่านไวแต่ไม่ถนัดในแกรมมาร์ จุดเด่น อ่านเนื้อหาครบถ้วน มองเห็นคำตอบทันที จุดด้อย นั่งงงในดง Grammar แบบที่ 2 : Grammar Expert อ่านช้าแต่แกรมมาร์เป๊ะ จุดเด่น ทำข้อสอบได้แม่นยำ พร้อมลุยทุกแกรมมาร์ จุดด้อย นั่งงงในดง Reading แบบที่ 3 : Hybrid Type อ่านพอได้แกรมมาร์พอไหว จุดเด่น พร้อมสู้แกรมมาร์ จับ Keyword ได้ จุดด้อย นั่งงงในดง Passage

Read More
X