📌 อัพเดตคะแนน #TOEIC บริษัทดังรอบปลายปี

📌 อัพเดตคะแนน #TOEIC บริษัทดังรอบปลายปี

ทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ใครจะเปลี่ยนงาน เตรียมคะแนนด่วนๆ!!

1.คะแนน TOEIC สำหรับงานสายวิศวกร-ไอที

2.คะแนน TOEIC สำหรับงานสายการบิน,แอร์โอสเตส

3.คะแนน TOEIC สำหรับงานสายรัฐวิสาหกิจ

4.คะแนนTOEIC สำหรับงานสายการเงิน-ธนาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X